Sądy Boże

13 stycznia 2006

Lecz PAN trwa na wieki; ustawia na sąd swój tron Psalm 9:8

On jest Panem, Bogiem waszym, sądy jego na całej ziemi. Psalm 105:7

[Sąd przeciwko narodom] Iz. 34:1

Zbliżcie się, narody, aby słuchać, i wy, ludy, słuchajcie uważnie! Niech słucha ziemia i to, co ją napełnia, okrąg ziemi i wszystko, co z niej wyrasta!

Ten świat jest na skraju poddania go sądowi Bożemu. Narody stoją nad czasem przepaści. Powiadam wam, że wielkie wstrząsy będą pojawiać się w tym czasie. To Ja sprawiam, że wieją wiatry, to Ja sprawiam, że oceanu huczą, lecz gdy ludzie widzą jak dzieje się to w naturze, sądzą, że są to zwykłe wydarzenia i nie wiedzą, że to Ja działam za sceną.

To Ja siedzę na tronie. Przez stulecia tak było, lecz, powiadam wam, że księga jest otwierana. Księga boskiego sądu jest otwierana. Te sądy zostały zarezerwowane na czas ostatni. Człowiek będzie się kręcić wokół własnych spraw, jak zwykle, i będzie myślał, że Ja nie jestem zaangażowany w jego sprawach. Nie będę już więcej zwlekał. Być może niektórzy zobaczą jak moją prawica wykonuje dzieła tego roku.

Stephen Hanson

http://www.angelfire.com/in/HisTruth/PayPalform.html
(for donations)

1824 E. San Rafael St.

Colorado Spgs, CO. 80909

tseyigai@yahoo.com

*http://www.angelfire.com/in/HisTruth/testimony.html

*http://www.angelfire.com/in/HisTruth

как продвинуть сайт в топ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.