Słuchanie Boga

Alice Smith

Przez całe moje życie jestem gadułą, uwielbiam mówić! Dobrze, że zostałam kaznodziejką. Pamiętam ze szkoły, jak bardzo pobudzało mnie to, gdy coś działo się w klasie i trzeba było o tym porozmawiać. Pani Lovett, nauczycielka matematyki o farbowanych niebieskich włosach, nosowym głosie, nosząca grube okulary żywo podchodziła do mojej ławki, zatrzymywała się przede mną, aby powiedzieć babcinym tonem: „Alice Lee Day, czy mogłabyś mnie posłuchać? Przestań gadać!” Nie tracąc rytmu wracała do tablicy i dalej prowadziła lekcję.

Słuchanie Boga było dla mnie raczej trudną dyscypliną, zawsze łatwiej było mówić w modlitwie. Na szczęście nauczyłam się słuchania i wiem, że jeśli nie komunikuję się z Bogiem stale z nastawieniem na słuchanie to mogę nie usłyszeć Jego delikatnego głosu. Jezus powiedział, że będziemy słyszeć Jego głos, jeśli tylko będziemy słuchać:

Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych” (Jn. 10:3-5).

W książce „Beyond the Veil” (Za zasłoną) napisałam: „Niektórzy chrześcijanie żyją tak, jakby Bóg napisał bestseller, Biblię, i poszedł na emeryturę! Zachowują się tak, jakby całkowicie nam pozostawił wszystko, co się tutaj dzieje, lecz prawda jest taka, że Bóg bardzo aktywnie działa na ziemi! Wypełnia biblijne proroctwa codziennie, kończy pracę, którą rozpoczął, a zadania, które podjął, realizują się! On jest Bogiem, który żyje, kocha, utrzymuje relacje i mówi dziś! Nigdy nie przestał mówić! To my przestaliśmy Go słuchać. Czy masz w sobie taką głęboką tęsknotę za Bogiem, która tak pali gdzieś głęboko wewnątrz, że dusza woła, aby słuchać Jego głosu?” (str. 78).

Głos Ducha Świętego jest tak miękki, że jeśli nie jesteśmy na niego wrażliwi, nie będzie nas mógł prowadzić. Co gorsza, dopóki nie będziemy słuchać Go uważnie, możemy Go zasmucać i nawet o tym nie wiedzieć. Zastanówmy się nad przyczynami, dla których powinniśmy słuchać głosu Ducha Świętego:

–   On potwierdza w nas to, że narodziliśmy się na nowo(Rzm. 8:16);

–  On jest naszym przewodnikiem, który mówi nam dokąd iść, co mówić i co robić (Rzm. 8:14);

–   On objawia nam Chrystusa i Ojca (Jn 14:26; 15:26).

–  Duch Boży jest naszym pomocnikiem we wstawiennictwie. Gdy nie wiemy o co się modlić, modli się za nas (Rzm. 8:26).

–  Duch Święty przekonuje nas o grzechu (Jn 16:8). On uczy nas prawdy o naszej przyszłości (Jn 16:13).

Niektórzy z nas mają trudności w słyszeniu głosu Bożego, ponieważ nie wyczekujemy. Pytamy, lecz nie pytamy w wierze, oczekując, że Go usłyszymy! Innym powodem jest to, że zdecydowaliśmy się wcześniej na to, że będziemy Mu posłuszni. Pismo mówi: „Owce idą za nim, bo znają głos jego” (Jn. 10:4). Jest tutaj coś więcej niż słuchanie – celem słuchania jest, abyśmy poszli za tym głosem.

Gdy Pan mówi do ciebie, uruchamia się pewien proces: gdy przyjmujesz światło, otrzymujesz jeszcze więcej światła. Jeśli słyszysz Jego polecenia i jesteś posłuszny poleceniom, Pan z przyjemnością daje ci więcej. Lecz jeśli nie działasz na podstawie objawienia, które otrzymałeś, to Pan zatrzymuje objawienie, dopóki znowu nie będziesz posłuszny. Niestety, jeśli zgasisz Ducha nieposłuszeństwem, nie pójdziesz dalej w słuchaniu Jego głosu. Możesz wrócić do miejsca intymności i przez pokutę i odwrócenie się od nieposłuszeństwa iść za Nim Ponownie. Jeśli twoje świadectwo skurczyło się tylko do mówienia o przeszłości: „gdy zobaczyłem to” czy też „gdy Bóg zrobił tamto” to żyjesz tym, co Jezus powiedział czy zrobił wczoraj, zamiast tym, co mówi i robi dziś. Z Ojcem należy komunikować się regularnie, aby zachować swoje świadectwo przed zatopieniem go w przeszłości. Pan nie wprowadzi cię w głębsze rzeczy, dopóki nie wrócisz do słuchania Jego głosu. Jeśli chodzi o modlitwę to sam sobie odpowiedz czy jesteś bardziej gadułą czy słuchaczem? Proś Pana teraz, aby pokazał ci, kiedy przyjąłeś Jego polecenia, lecz nie słuchałeś i nie wykonałeś ich. Pokutuj i podejmij działanie, a otrzymasz nowe objawienie od Niego!

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *