Category Archives: Smith Alice

Słuchanie Boga

Alice Smith

Przez całe moje życie jestem gadułą, uwielbiam mówić! Dobrze, że zostałam kaznodziejką. Pamiętam ze szkoły, jak bardzo pobudzało mnie to, gdy coś działo się w klasie i trzeba było o tym porozmawiać. Pani Lovett, nauczycielka matematyki o farbowanych niebieskich włosach, nosowym głosie, nosząca grube okulary żywo podchodziła do mojej ławki, zatrzymywała się przede mną, aby powiedzieć babcinym tonem: „Alice Lee Day, czy mogłabyś mnie posłuchać? Przestań gadać!” Nie tracąc rytmu wracała do tablicy i dalej prowadziła lekcję.

Słuchanie Boga było dla mnie raczej trudną dyscypliną, zawsze łatwiej było mówić w modlitwie. Na szczęście nauczyłam się słuchania i wiem, że jeśli nie komunikuję się z Bogiem stale z nastawieniem na słuchanie to mogę nie usłyszeć Jego delikatnego głosu. Jezus powiedział, że będziemy słyszeć Jego głos, jeśli tylko będziemy słuchać:

Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych” (Jn. 10:3-5).

W książce „Beyond the Veil” (Za zasłoną) napisałam: „Niektórzy chrześcijanie żyją tak, jakby Bóg napisał bestseller, Biblię, i poszedł na emeryturę! Zachowują się tak, jakby całkowicie nam pozostawił wszystko, co się tutaj dzieje, lecz prawda jest taka, że Bóg bardzo aktywnie działa na ziemi! Wypełnia biblijne proroctwa codziennie, kończy pracę, którą rozpoczął, a zadania, które podjął, realizują się! On jest Bogiem, który żyje, kocha, utrzymuje relacje i mówi dziś! Nigdy nie przestał mówić! To my przestaliśmy Go słuchać. Czy masz w sobie taką głęboką tęsknotę za Bogiem, która tak pali gdzieś głęboko wewnątrz, że dusza woła, aby słuchać Jego głosu?” (str. 78).

Głos Ducha Świętego jest tak miękki, że jeśli nie jesteśmy na niego wrażliwi, nie będzie nas mógł prowadzić. Co gorsza, dopóki nie będziemy słuchać Go uważnie, możemy Go zasmucać i nawet o tym nie wiedzieć. Zastanówmy się nad przyczynami, dla których powinniśmy słuchać głosu Ducha Świętego:

–   On potwierdza w nas to, że narodziliśmy się na nowo(Rzm. 8:16);

–  On jest naszym przewodnikiem, który mówi nam dokąd iść, co mówić i co robić (Rzm. 8:14);

–   On objawia nam Chrystusa i Ojca (Jn 14:26; 15:26).

–  Duch Boży jest naszym pomocnikiem we wstawiennictwie. Gdy nie wiemy o co się modlić, modli się za nas (Rzm. 8:26).

–  Duch Święty przekonuje nas o grzechu (Jn 16:8). On uczy nas prawdy o naszej przyszłości (Jn 16:13).

Niektórzy z nas mają trudności w słyszeniu głosu Bożego, ponieważ nie wyczekujemy. Pytamy, lecz nie pytamy w wierze, oczekując, że Go usłyszymy! Innym powodem jest to, że zdecydowaliśmy się wcześniej na to, że będziemy Mu posłuszni. Pismo mówi: „Owce idą za nim, bo znają głos jego” (Jn. 10:4). Jest tutaj coś więcej niż słuchanie – celem słuchania jest, abyśmy poszli za tym głosem.

Gdy Pan mówi do ciebie, uruchamia się pewien proces: gdy przyjmujesz światło, otrzymujesz jeszcze więcej światła. Jeśli słyszysz Jego polecenia i jesteś posłuszny poleceniom, Pan z przyjemnością daje ci więcej. Lecz jeśli nie działasz na podstawie objawienia, które otrzymałeś, to Pan zatrzymuje objawienie, dopóki znowu nie będziesz posłuszny. Niestety, jeśli zgasisz Ducha nieposłuszeństwem, nie pójdziesz dalej w słuchaniu Jego głosu. Możesz wrócić do miejsca intymności i przez pokutę i odwrócenie się od nieposłuszeństwa iść za Nim Ponownie. Jeśli twoje świadectwo skurczyło się tylko do mówienia o przeszłości: „gdy zobaczyłem to” czy też „gdy Bóg zrobił tamto” to żyjesz tym, co Jezus powiedział czy zrobił wczoraj, zamiast tym, co mówi i robi dziś. Z Ojcem należy komunikować się regularnie, aby zachować swoje świadectwo przed zatopieniem go w przeszłości. Pan nie wprowadzi cię w głębsze rzeczy, dopóki nie wrócisz do słuchania Jego głosu. Jeśli chodzi o modlitwę to sam sobie odpowiedz czy jesteś bardziej gadułą czy słuchaczem? Proś Pana teraz, aby pokazał ci, kiedy przyjąłeś Jego polecenia, lecz nie słuchałeś i nie wykonałeś ich. Pokutuj i podejmij działanie, a otrzymasz nowe objawienie od Niego!

продвижение

Zdradzeni przez zaufanie

Alice Smith

Ci, którzy ufają Panu są jak góra Syjon, która się nie chwiej, lecz trwa wiecznie. Psalm 125:1,

Gdy Bryan, nasz najmłodszy syn, był małych chłopcem, prosił swego tatę, aby go postawił na szczycie 1.5 metrowej betonowej platformy w bibliotece i Eddie zgodził się na to. Kilka minut później Eddie wyciągnął ręce i powiedział: „Skacz, Bryan! Tatuś złapie cię”, ale Bryan nie był taki pewny. Więc, Eddie ponownie mówi: „Skacz, synu. Nie pozwolę ci upaść. Możesz mi ufać, że cię złapię”. Ostrożnie, choć posłusznie, Bryan skoczył w ramiona taty. Kilka miesięcy później, Bryan wspiął się na drzewo w parku. Gdy trzeba było wracać, Eddie wyciągnął ręce do Bryan’a i powiedział cicho: „Skacz”. Ku jego zdumieniu, Bryan radośnie skoczył w ramiona kochającego ojca. Większość zniechęcenia i bólu jakich doświadczamy pojawia się w wyniku umieszczenie w niewłaściwym miejscu zaufania. Kochamy Boga i ufamy ludziom. Niektórzy ludzie naruszają nasze zaufanie, więc musimy uczyć się ufać Bogu i kochać ludzi! Sprawa zaufania może być trudna, prawda? Pismo ma coś do powiedzenia, co pomoże nam zrozumieć temat zaufania nieco lepiej. Psalm118:8 mówi, że Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach.

Jakby, aby podkreślić Swój punkt widzenie w następny wersie Bóg mówi (w. 9): Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych. Czy może tak być, że ludzie, którzy doprowadzili cię do największego zniechęcenia, tak naprawdę wcale nie byli twoim problemem? Z pewnością, mogli zranić cię, lecz czy mogło tak być, że większym grzechem były twoje oczekiwania wobec nich? Nie powinieneś pokładać w nich zaufania. Miałeś kochać ich i ufać Bogu.

Tak było ze mną. Za każdym razem, gdy spoglądałam na kogoś z oczekiwaniem na to, jak mnie potraktuje, zawodziłam się. Pamiętam z jaką ekscytacją byłam napełniona, gdy pastor przekazał mi do nauczania szkółkę niedzielną. Modliłam się, przygotowywała i oczekiwałam na ten dzień. Lecz tydzień przed tym, zanim miałam zacząć moją klasę, ktoś z pastorskiego zespołu zadzwonił i odwołał wszystko. Byłam tak zawiedziona! I wściekła. Pan zaczął mówić do mnie o tej sprawie: „Alice, ufaj mnie, kochaj innych, a nie będziesz żyła w stałym zniechęceniu”.

Czy brzmi to prawdziwie również dla ciebie? A co z zaufaniem Bogu? Czy twoje modlitwy wskazują na zaufanie do Niego, czy też są to modlitwy napełniony zmartwieniami i wiedzione troskami? Bóg chce, abyś modlił się śmiałymi modlitwami w oparciu o świadomość tego, kim On jest i wiedzy o tym, co On obiecał ci dać. Zamieniłam moje rozczarowania w modlitewny styl życia i teraz Pan pozwala mi nauczać ludzi na całym świecie.

Zaufanie jest koniczne do głębokiej i trwałej więzi z Bogiem; jest to brama do intymności z Nim. Czy twoje zaufanie zostało zniszczone, dlatego że niewłaściwie je umieściłeś, ufając, że ktoś zrobi coś, czego nie zrobił, czy też że będzie kimś, kim nie chciał być? Jestem pewna, że ciężko było zaufać następnym razem. Jeśli tak, uchwyć sie swego ufnego serca i umieść je odważnie w niezawodnym, bezwarunkowo kochającym Ojcu, który jest w niebie. Nauczyłam się tego, wiec możesz i ty.

Zatrzymaj się na chwilkę, weź głęboki oddech i przygotuj się na objawienie: Sam Bóg pozwolił człowiekowi na to, że ten upadł, po to, aby nauczyć ciebie ufać wyłącznie Jemu. On jest zazdrosnym o twoje zaufanie Bogiem. ON mówi: nie będziesz się kłaniał innemu bogu. Albowiem Pan, którego imię jest „Zazdrosny”, jest Bogiem zazdrosnym (Wyj. 34:14, KJV ).

Słyszałeś to już? Jego imię to: „Zazdrosny”! Bardzo poważnie traktuje to, aby przyjąć twoje zaufanie, tak bardzo, że to On gwarantuje niepowodzenie źle umieszczonym relacjom budowanym na zaufaniu, po to, abyś w końcu nauczył się ufać wyłącznie Jemu (p. Ez. 13: 10-15)
Jak sądzisz, czemu to jest prawdą? Ponieważ on jest jedynym, który nigdy cię nie zawiedzie, wyłącznie Bóg nigdy nie pozwoli ci upaść. Nawet ci, którzy cię kochają przeważnie zranią cię od czasu do czasu. Ale nie Ojciec! On jest całkowicie godzien zaufania. Twój brak zaufania do niego jest nędznym grzechem, kwestionuje spójność (integralność) kochającego Ojca. Możesz powiedzieć: „Jestem po prostu ostrożny, nigdy za dużo ostrożności, wiesz….
Być może, ale możesz używać tych słów, aby zwodzić swoją niewiarę. Lecz dziś mamy nowy dzień. Naucz się ufać wyłącznie Panu. Nawet gdy ludzie, zdradzają cię, mówią źle o dobie, opuszczają cię – niech te okoliczności pomogą ci wzrastać. Salomon dał taką pobożną radę:

Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!
(Przyp. 3:5-6, KJV).

Czy zaufasz Panu, że cie będzie trzymać, kochać i uzdrowi? Czy skoczysz w jego pełne miłości ramiona? Inni dalej będą cię zawodzić, lecz ty możesz ufać Bogu. On nie pozwoli ci upaść. To pewne!

продвижение с оплатой за результат

Dlaczego nie modlitwa Jabeza

Eddie Smith

www.TeachMeToPray.com

 Nie ma jakiejś magicznej modlitwy czy magicznej formuły modlitw, na którą Bóg zawsze odpowiada potwierdzająco. Możesz zapytać: „A co z modlitwą Jabeza?”  No, pomyśl o tym. Gdyby modlitwa Jabeza dawała gwarancję odpowiedzi to Jezus poleciłby swym uczniom mówiąc: „Módlcie się modlitwą Jabeza”.

Zamiast tego uczył ich modlić się: Ojcze nasz, któryś jest w niebie….

 Co więcej, gdyby Bóg musiał odpowiadać na naszego modlitwy, przestałby być Bogiem. My bylibyśmy bogami, a On zostałby zredukowany do skupiania się na nas, przyjmowania naszych poleceń i służeniu temu, co my zarządzimy. Niestety, jeśli posłuchasz niektórych ludzi, gdy się modlą, wydaje się, że właśnie tego oczekują! Niech pierwszy to wyznam…

 Pewnego dnia modliłem się jedną z tych stale powtarzanych, rodzicielskich modlitw o naszych synów. Nie pamiętam dokładnie słów, lecz było to coś w rodzaju: 

 „O, Boże, doprowadź do porządku mego syna. On jest w tym i w tamtym. On potrzebuje tego i tamtego, Boże, jak długo muszę się modlić, zanim zadziałasz w jego życiu?”

 W tym miejscu Duch Święty przerwał mi gwałtownie mówiąc: „Eddie, to nie jest modlitwa. Szkalujesz mnie”.  Zszokowany i zamroczony powiedziałem: „Szkaluję ciebie, Panie??!! Co masz na myśli, mówiąc, że cię szkaluje? Wiesz, że nigdy tego nie zrobiłbym”.  Bóg kontynuował: „W porządku, pozwól, że zinterpretują to, jak się właśnie pomodliłeś: 


Po pierwsze:
oczywiście myślisz, że wiesz czego twój syn potrzebuje,
a Ja, chociaż go stworzyłem, nie wiem.

Po drugie: brzmi to tak, jakbyś ty kochał swojego syna, lecz ja nie.

Ostatecznie: wydaje się, że sugerujesz, że gdybyś był mną, to już  dawno byś coś zrobił, a Ja nie zrobiłem ciągle nic. Czy to się zgadza?

 Musiałem przyznać, że ma rację. Przede wszystkim, to On jest Bogiem! Lecz to ja straciłem istotę tego, jak powinienem modlić się, więc czekałem dalej. Po kilku niewygodnych dla mnie chwilach usłyszałem modlitwę płynącą z mojego serca do Jego serca. TA modlitwa była inna niż wszystkie jakimi kiedykolwiek do tej pory modliłem się.  Brzmiało to tak: 


„Ojcze, dziękuję ci za to, że kochasz mnie i słuchasz moich modlitw. Uwielbiam cię za twój plan i twój cel, jaki masz dla mojego syna – ponieważ ty zapisałeś dni jego życia w księdze swojej, zanim nawet się urodził.

Jestem wdzięczny za to, że wiem, że twoje plany są doskonałe, a twoje cele nigdy się nie zmieniają. Dziękuję ci, za zapewnienie z Filp 1:6, że to, co w jego życiu rozpocząłeś, dokończysz. Dziękuję ci za to, że zmieniasz jego rozkład zajęć, że spotykasz go z ludźmi, których nigdy nie spodziewałby się spotykać. Dziękuję ci za przypominanie mu o tym, czego wraz z Alice uczyliśmy od dzieciństwa…”

Od tej chwili zaczęliśmy się modlić z żoną w nowy sposób o nasze dzieci. 

Sześć miesięcy później, nasz syn zdzwonił do Alice i powiedział:

„Mamo, wiem, że z tatą modlicie się o mnie całe życie, lecz zmieniliście sposób modlitwy o mnie, prawda?”
„Tak, synu, zmieniliśmy”- odpowiedziała.
„To było około sześciu miesięcy temu, tak?”

Przyznała, że faktycznie stało się to dokładnie sześć miesięcy wcześniej.

 „Ale skąd wiesz o tym?” zapytała. „Mamo, aż do tych sześciu miesięcy wstecz miałem w umyśle zamieszanie i potępienie w sercu, lecz od tego czasu, przez te sześć miesięcy, mam czysty umysł i zbliżam się do Boga”.

Od tego czasu obserwujemy jak Bóg działa w życiu naszego syna, przyciągając go bardzo powoli do Siebie. Dziękuję Bogu, że nie jestem  jedynym, któremu Bóg przerwał modlitwę. Bóg przerwał Jozuemu, gdy modlił się o Izraela, po porażce pod Aj.

Jozue leżał twarzą do ziemi, w worze pokutnym i pokryty kurzem. Ostatecznie, tak daleko nie zaszedłem! 

 Bóg rzekł do Jozuego: „Nie czas teraz na modlitwę. Masz wstać i oczyścić dom. Twoi pobratymcy ukryli to, co zakazane. Nigdy nie wygracie żadnej następnej bitwy dopóki nie znajdziesz tego, co obłożone klątwą i nie pozbędziesz się tych nieczystych rzeczy” (p. Joz. 7.)

Bóg przerwał również Mojżeszowi i dzieciom Izraela nad Morzem Czerwonym, gdzie zostali złapani przez faraona i największą ówczesną armię. Można powiedzieć, że zostali złapani między diabłem, a głębokim, błękitnym morzem czy też jak powiadamy tu, w Teksasie: „między skałę, a twarde miejsce” (dosł. „between a rock and a hard place” – czyli między młotem, a kowadłem – przyp.tłum.)

Wołali (a faktycznie wyli) do Boga co do zaistniałych okoliczności. Boża odpowiedź? Powiedział: „Chłopaki, nie czas na modlitwę. Mojżeszu, podnieś laskę i rozdziel morze” i Mojżesz to zrobił! Skoro Pan przerwał Mojżeszowi i Jozuemu to nie czułem się najgorzej, gdy przewał mi (p. I Moj. 14). 

W mojej nowej książce pt.: How to Be Heard in Heaven (Jak być usłyszanym w niebie) ukazuję przejście od modlitwy skupionej na naszych potrzebach do skupionej na Bogu. Nie obiecuję, że nauczę cię jak otrzymywać to, co  chcesz od Boga, lecz mam nadzieję, że zanim dojdziesz do ostatniej jej strony, będziesz wiedział jak być wysłuchanym w niebie. JDlaczego? 

Ponieważ modlitwy, które nie są słyszane, nigdy nie otrzymają odpowiedzi!

— — — — — — — — — — — — 

Fragment z książki przygotowanej wkrótce do wydania

How To Be Heard in Heaven. 

Zamówienia wstępne na:

www.PrayerBookstore.com


Eddie wraz z żoną Alice oferują 52 tygodniową szkołę modlitwy na:

www.TeachMeToPray.com

Źródła:

www.prayerbookstore.com

www.windsoffire.com


Dary na rzecz służby

www.usprayercenter.org


TeachMeToPray.Com

  7710-T Cherry Park Dr Ste 224

Houston, TX

 77095  US

 

span style=”font-size: small;”span style=”font-size: small;”раскрутка