Stan 17.02.2021

Stan Tyra
17 lutego
Gdy schodzili z Góry Przemienienia, Jezus powiedział swoim uczniom: „nie mówcie o tym nikomu, dopóki Syn Człowieczy  nie powstanie z martwych” (przez co rozumiał, że znajdzie się po drugiej stronie porażki i odnowy). Jeśli chcesz dzielić się mądrością zanim życiowa podróż uczyni z tego mądrość, to będą to proste intelektualne fakty, a nie mądrość, która ma moc przemiany.

Ci, którzy nie dotarli w swej podróży do tego miejsca, będą to odrzucać, odsuwać i prowadzić werbalną debatę. Dalej Marek pisze, że: „zastanawiali się między sobą, co to znaczy powstanie z martwych” (Mk 9:9-10).

Nie jesteś w stanie zrozumieć w pełni jakiejś rzeczywistości o ile nie doświadczyłeś jej osobiście. Właśnie dlatego, Piotr gdy otrzymał objawienie tego, kim rzeczywiście jest Jezus, nie został przemieniony, dopóki nie przeżył tego ORAZ osobiście nie „popadł” w doświadczenie zmartwychwstania. Dlatego też nie ma żadnego jego kazania przed tym wydarzeniem. Potem 5000 ludzi zostało zbudzonych słuchając jego przesłania.

Co interesujące: Jezus głosił do 5000 przed swym zmartwychwstaniem, wszyscy odeszli od Niego urażeni i „już nie chodzili z Nim”. Piotr głosił , gdy Jezus i on sam doświadczyli wzbudzenia, i 5000 przyszło do Chrystusa. Myślisz, że to powoduje różnicę?? Możesz teraz zrozumieć, dlaczego, pomimo całej szczerości, większość kazań to pozbawiona doświadczenia retoryka, które brak mocy przemiany.

Gdy już zaczniesz funkcjonować w rzeczywistości, którą przeżyłeś, nie będziesz wiedział w pełni jak wyjaśnić swoje przesłanie, lecz owoc twojego życiowego przesłania będzie widoczny dla wszystkich. Być może wtedy ludzie będą w stanie „zobaczyć pobożne twoje życie i oddać chwałę Ojcu…”

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4]

One comment

  1. Ja się już w rzeczywistości którą przeżyłem nie znajduję i nie mieszcze. Mam już inny wymiar i inną gęstość. Dała mi to wiara i uparta modlitwa
    Nie wracam tam bo już siebie nie rozumiem. To co przeżyłem jest mi ciężarem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *