Stan 19/20.02.2021

Stan Tyra
19 lutego
Jezus nie mógłby obiecywać nam zmartwychwstania (J 11:25-26), nie
pokazując nam w jaki sposób się tam dostać. Zwróć uwagę na to, że
„modlitwa grzesznika” nie należy do tego procesu, a On jest drogą,
prawdą i zmartwychwstałym życiem.
Wierzę, że są trzy istotne przesłania, które Jezus mówi z krzyża
bezpośrednio, a które muszą poprzedzać zmartwychwstałe życie:

  1. Musisz spotkać się z poczuciem odrzucenia.
  2. Musisz przebaczyć ludzkości za to, że umieściła cię w tym miejscu.
  3. Musisz dojść do miejsca zaufania Ojcu całym swoim jestestwem.

Dla większość dzieje się to w ostatnich chwilach.
Nie doświadczysz zmartwychwstałego życia wybierając właściwą
stronę. Dochodzisz do tego miejsca trzymając i rozumiejąc wszystkie strony, przemieniając ból zamiast go projektować. Ta mądrość jest głupotą
dla większość, w tym „kościoła”.

20 lutego
W pierwszym wersie Psalmu 24 czytamy: „Pańska jest ziemia i wszystko, co
ją napełnia”. Gdybyś się zastanawiał, co to znaczy „wszystko” to znaczy to „wszystko”. Dojrzała duchowość nigdy nie próbuje udowodnić komukolwiek, że to „kościół” czy jakaś religia jest wyłącznie „Ciałem
Chrystusa”.
Dojrzałość widzi Ciało Chrystusa wszędzie i w każdym.
Niedojrzałość krzyczy: „mój kościół jest lepszy od twojego” i nigdy nie
dociera do Ewangelii. Zastępuje kontenerem zawartość i zastępuje systemem wierzeń Królestwo. Podróż, której wymaga Chrystus to:
„niczego nie zabierajcie ze sobą”, a to obejmuje jakiekolwiek z góry określone dufne wnioski na temat Boga. Niestety, te wnioski wydają się być warunkiem wstępnym wszelkiego fundamentalnego ewangelizmu.
Każdy punkt widzenia jest patrzeniem z jakiegoś punktu widzenia, a być
„policjantem świata” nie ma nic wspólnego z boską przemianą,
ponieważ jeden grupowy prorok jest kolejnym grupowym heretykiem. Aby żyć życiem Chrystusa musisz znaleźć drogę obejścia wszelkiego dualistycznego i wyrachowanego myślenia.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3.5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.