System bezpośredniej komunikacji z Bogiem

Oral Roberts

Bezpośrednia komunikacja
   Jakiś czas temu Bóg powiedział do mnie w duchu:
„Zamierzam ci pokazać w jaki sposób mówić do Mnie przez nowy system komunikacyjny. Powiedziałem: „Panie, nigdy wcześniej o tym nie słyszałem”. Odpowiedział: „Gdy zrodziłem Mój kościół w Dniu Zielonych Świąt wylewając Ducha Świętego, dałem moim ludziom system komunikacyjny, aby mogli rozmawiać ze Mną bezpośrednio. Była to modlitwa językami. Duch Święty i języki idą razem. W ten właśnie sposób Moi ludzi mogą mieć intymną komunikację, twarzą w twarz, ze Mną, lecz większość z nich nawet nie wie, co posiadają”.


Pomyśl o tym, jak odważni bylibyśmy, gdybyśmy mieli świadomość tego, że mamy codzienny, osobisty system komunikacyjny z Samym Bogiem, gdybyśmy chodzili i rozmawiali z Nim w ciele. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że On jest tak bliski nam i że nasze modlitwy otrzymają odpowiedź, zrobilibyśmy wszystko, do czegokolwiek Bóg nas powołał!

    Gdy Bóg powiedział do mnie, abym założył uniwersytet, nie wiedziałem, jak to zrobić. Pan zapytał mnie: „Masz Ducha Świętego?”. Odpowiedziałem: „Otrzymałem Go, gdy się narodziłem na nowo”. „Czy wiesz, co posiadasz?”, zapytał. Powiedziałem: „Nie”. Pan odrzekł: „To jest dokładnie tak, jakby mieć fizyczną obecność Jezusa przy sobie 24 godziny na dobę. Gdy Duch jest
w tobie, Jezus jest z tobą fizycznie”.


W Jn. 14:15 Jezus powiedział: Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Jezus mówił: „Poślę wam Kogoś innego, takiego jak Ja”. Duch Święty jest w nas, abyśmy mogli być jedno z Bogiem i komunikować się z Nim bezpośrednio.


Nowe zrozumienie

   Często nie wiemy o co się modlić i jak. Lecz Rzym 8:26/27 mówi,


Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.


Jeśli modlimy się językami, Duch Święty, nasz Pocieszyciel i Pomocnik, wstawia się do Boga i używasz słów, których nie da się po ludzku wyrazić. To dlatego daje nam nowe języki, że nasza ludzka mowa jest ograniczona. Nie wiemy, co powiedzieć Bogu. Duch Święty został posłany z tego właśnie powodu – aby otworzyć nową dwukierunkową linię komunikacyjną między Jezusem i nami tak, jakby On był tutaj w ciele.


Dalej wers 27 mówi:

A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.


Gdy modlimy się językami, Duch Święty bada problemy naszych serc, szuka pytań, na które nie mamy odpowiedzi i tego, co boli. Szuka tego, co jest dla nas tajemnicą.


1 Kor. 14:2

Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza.


Gdy mówimy językami, mówimy bezpośrednio do Boga! Nie musimy przechodzić przez życie o rozdwojonym umyśle, czy obarczone ciężarami. Bóg dał nam Ducha Świętego, Chrystusowego w nas – aby dać nam nowe zrozumienie Jego i pomóc nam modlić się zgodnie z wolą Bożą.


Moja dzisiejsza deklaracja: Nie musze kroczyć przez życie obciążony problemami – Duch Święty pomaga mi i modli się za mnie zgodnie z Bożą wolą.


Wyzwól tą moc

Gdy po raz pierwszy zostałem napełniony Duchem Świętym nie wiedziałem, co mam, lecz gdy Pan wyjaśnił mi to, zrozumiałem, że muszę wyzwolić to, co otrzymałem.    Widzisz, w księdze Dziejów Apostolskich w drugim rozdziale, gdy wszyscy uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy, otrzymali Go, lecz nic się nie wydarzyło, dopóki nie wyzwolili Jego nadnaturalnej mocy przez mówienie językami, jak im Duch poddawał. Uwolnili to i w ułamku sekundy narodził się kościół. Piotr otrzymał interpretacje i głosił Słowo, a 3.000 ludzi zostało zbawionych! Zauważ, jednak, że kościół nie narodził się z napełnienia Duchem, lecz w chwili, gdy oni uwolnili Ducha mówiąc językami i interpretując je.


Pan powiedział do mnie ostatnio: „Będzie ponowne narodzenie w kościele, tak jak było w tamtych czasach. Zaczynasz rozumieć moc możliwości mówienia do Mnie i słyszenia Mnie, jak odpowiadam ci. Uczysz się komunikacji ze Mną, nie w twoim własnym języku, który jest ograniczony, lecz w języku Ducha Świętego”. Gdy mamy tą nieograniczoną komunikację z Bogiem, mamy odwagę do zrobienia tego, czego On od nas chce. Jeśli nigdy nie wyzwoliłeś mocy tego środka komunikacji, twojego modlitewnego języka to pozwól, że się pomodlę teraz:


Modlę się, aby moc Ducha Świętego wylała się z głębokości twojego wnętrz i abyś wszedł w doskonałą modlitwę Ducha, jaką On ma dla ciebie.  A gdy będziesz modlił się językami i interpretował ich znaczenie, modlę się o to, abyś znalazł odpowiedzi na problemy, z którymi się borykasz. W Imieniu Jezusa, amen!


Moja dzisiejsza deklaracja. Mogę wyzwolić nadnaturalną moc Ducha Świętego, aby działała w moim życiu przez moją wole i przez modlitwę a moim własnym języku,


Otrzymane z:
Demonslayer Deliverance Ministries
Bishop Carlucci. 423-595-4231


www.demonwarfare.Biz

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.