Szafarstwo finansami królestwa

Logo_Carpenter

Gary Carpenter

Ta część nauczania przeznaczona jest dla tych, którzy zostali powołani do przelewania pieniędzy ze światowego systemu do Królestwa Bożego, aby napełnić zbiorniki kombajnów przebudzenia ostatnich dni. Aktualne jest dziś powołanie do tego urzędu (służby), o której rzadko kiedy naucza się Ciało Chrystusa. Pewne referencje do tej służby znajdziemy w Piśmie: „obdarowywanie w szczerości” (Rzym 12,8) i przypowieść o dziesięciu minach Łuk 19,11-27. Ten urząd funkcjonuje jako część służby „pomocy” wymienionej w 1 Kor 12,28. Paweł mówi nam:

Rzym 10:14   Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?

Rzym 10:15a A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani?

Nie każdy został wezwany do jednej z pięciu służb. Z tych wersetów widzimy, że są tacy, którzy zostali „posłani, aby głosić” i tacy „którzy posyłają”. Oczywiście, wszyscy wierzący są zachęcani do tego, aby wspierać pracę ewangelizacyjną finansowo, lecz sfinansowanie olbrzymich przebudzeń, jakie wkrótce zaleją ziemię, będzie wymagało potężnych transferów pieniędzy. Bóg daje zrozumienie Słowa, aby nauczać tych, którzy są szczególnie powołani do przelewania pieniędzy ze światowego systemu Mamony do Królestwa Bożego, w celu zapewnienia niezbędnych funduszy na głoszenie ewangelii wszystkim narodom, państwom, językom i ludziom.

Celem tej części jest nauczanie tych, którzy wiedzą, że mają powołanie do Szafarstwa Finansami Królestwa dni ostatecznych. Nawet jeśli nie jesteś w pełni przekonany, że masz to szczególne powołanie, zasady szafarstwa stosują się do wszystkich wierzących.Tym z was, którzy wiedzą, o swoim powołaniu do Szafarstwa Finansami Królestwa, sugeruję abyście zachowali te lekcje na przyszłość. Kto wie, czy Pan nie pośle cię na jakieś miejsce. Jest taki termin, którego często używam w tym nauczaniu, z którym nie wszyscy mogą być zaznajomieni. Tym terminem jest Boży Biznesmen (dosł. Gospel Entrepreneur – Biznesmen Ewangelii). Jest to osoba, z którą współpracuje Duch Święty poprzez Dary Ducha, aby wykonywała dzieło przelewania bogactw ze światowego systemu Mamony do Królestwa Bożego. Aby zobaczyć dokładny obraz takiej osoby, przyjrzyj się Łuk 19,11-27. Boży Biznesmen bierze powierzone mu pieniądze, przynosi zysk obracając nimi i całość przynosi z powrotem do Pana, na pracę w Królestwie. Boży Biznesmen jest tylko jednym z typów Szafarzy Finansów Królestwa, są również i inni, którzy zostaną opisani w poszczególnych lekcjach.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.