TGIF 08.11.07 Przeszkody na drodze do panowania Chrystusa

Today God Is First

Logo_TGIF2

Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły
2 Kor. 10:4

Biblia mówi, że gdy Chrystus zamieszka w naszym sercu, stare rzeczy przemijają, a wszystko staje się nowe (p. 2 Kor. 5:17). Pan włożył nowego Ducha w nasze wnętrza. Przedtem nie mogłem zrozumieć dlaczego tak wielu wyznających Chrystusa ma tak niewielki wpływ na królestwo ciemności. Wydawało mi się, że nasza kultura powinna być pod znacznie większym wpływem Jego dzieci chodzących w świetle, jak chodził Jezus. Jezus miał taki wpływ na kulturę Swoich czasów, jak nikt inny.

Widziałem wielu wierzących pracowników, którzy wyznawali Chrystusa, a których życie niczym nie różniło się od osoby nie wyznającej Go jako Pana. Ci mężczyźni i kobiety uprawiali pewną formę religii, lecz niewiele mocy odzwierciedlało panowanie Chrystusa w ich życiu. Pewnego dnia Pan przeprowadził mnie przez czas testów, który zaowocował odkryciem ogólnych zasad wpływów, co zmieniło moje patrzenie na ludzi i okoliczności z punktu widzenia podświadomości. Odkryłem, że była to warownia zbudowana wiele pokoleń wstecz, a ponieważ warownie działają na poziomie podświadomości nie jest łatwo je rozpoznać. Warownia uniemożliwia nam uwolnienie się w jakiejś dziedzinie do odzwierciedlania Chrystusa w nas i poprzez nasze życie, ponieważ wymaga ona sama naszej współpracy, aż do czasu rozprawienia się z nią. Często mogą one być tak dobrze ukryte, że nawet nie jesteśmy w stanie zidentyfikować ich jako czegoś złego. Mogą to być warownie strachu, kontroli, buntu, braku bezpieczeństwa, bałwochwalstwa, pychy czy zgorzknienia i mogą trwać w ukryciu, aż do chwili, gdy zostaną ujawnione przez okoliczności.

Wszelkie warownie budowane są w naszym życiu w wyniku starania się o zaspokojenie jednej z siedmiu podstawowych potrzeb, które Bóg stworzył w nas. Gdy już raz uwierzymy w kłamstwo, że Bóg nie może zaspokoić potrzeby bez naszego wysiłku, otwieramy naszego ducha na jakąś warownie. Im więcej kłamstw zostanie przyjętych, tym szerzej otwieramy się na to, aby warownie zakorzeniły w naszym życiu.

Czy jesteś nieskuteczny w swoim chrześcijańskim działaniu ? Czy są jakieś uporczywe grzechy, które stale powracają? Być może szatan zbudował warownię w twoim sercu, która jest tam od wielu pokoleń. Musisz prosić Boga o przebaczenie zabawiania się tą warownią i musisz się jej wyrzec. Wtedy Chrystus odnowi twój umysł i serce, i zobaczysz jak moc Chrystusa zaczyna działać w twoim życiu, jak nigdy dotąd.

рейтинг seo компаний россии

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.