TGIF_02.12.07 Szczególne powołania

Today God Is First

Logo_TGIF2

Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie w jakim go powołał Bóg.
1 Kor. 7:17a

Wszyscy zostaliśmy powołani do społeczności z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy powołanie przez Niego, do Niego i dla Niego. Gdy już raz wejdziemy w relację z Chrystusem, jesteśmy powołani do fizycznego wyrażania tej relacji. To właśnie w tym manifestują się nasze powołania zawodowe, choć na tym samy się nie kończy.

Dodatkowo, mamy w Biblii przykłady szczególnych powołanie, które owocowały bezpośrednią komunikacją z Bogiem służącą wykonaniu szczególnych zadań dla Niego. Mojżesz, Paweł, Piotr i wielu innym zostało bezpośrednio zakomunikowane do czego zostali przez Boga powołani. Nie wszyscy otrzymują takie „szczególne” powołanie. Nie chce przez to powiedzieć, że Bóg nie jest w osobistym kontakcie z każdym z nas, lecz że niektórzy mają nadzwyczajne spotkania z Bogiem, które prowadzą do ich szczególnego powołania do specyficznych zadań zarządzonych przez Boga. Wszyscy zostaliśmy powołani do tego, aby iść za Chrystusem i żyć w posłuszeństwie dla Niego. Wielu z nas ma odczucie, że powinno iść w takim kierunku czy innym opierając się na naszych życiowych doświadczeniach i obdarowaniu, To również jest powołaniem Bożym.

Powołanie to coś więcej niż nasza praca i obejmuje też nasze relacje z innymi: z żoną, dziećmi, sąsiadami, współpracownikami. Musimy pamiętać o tym, że jest w tym porządku nasze „powołanie w pracy” nie staje się ważniejsze koszem innych ważnych aspektów naszego życia. Jest to całościowe podejście do ewangelii, w której Bóg uczynił wszystkie aspekty życia jednakowo ważne.

Tak więc, gdy następnym razem ktoś Ci powie, że został „powołany do służby”, lub że jest „na pełnym etacie chrześcijańskiej pracy” to zatrzymaj go i powiedz, że wszyscy jesteśmy na pełnym etacie. W Bożej ekonomii nie ma podziału na to, co świeckie i religijne. Mam drogiego przyjaciela, który często powtarza: „Jestem sługą żyjącego Boga, udającego dentystę”.

Czy ty również jesteś przede wszystkim sługą żyjącego Boga?

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.