TGIF_03.05.07 Nasza praca w Panu

Today God Is First

Logo_TGIF2

A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
1 Kor. 15:58

Zachodzi dziś pewna zmiana myślenia wśród pracującej resztki wierzących, a chodzi o to, że zaczynają się oni skupiać na swoim biznesie i życiu zawodowym jako platformie do służby, w przeciwieństwie do patrzenia na nie jako wyłącznie na platformę materialnego powodzenia. Istnieje taka reszta pracujących wierzących na całym świecie, którzy rozumieją to, że ich prawem w miejscu pracy jest odzwierciedlać w pełni Chrystusa przez swoją pracę. A dzieje się to przez oddane korzystania z zasobów i umiejętności do przekazania produktu o najwyższej jakości wykonanego z ogólną motywacją wpływania na ludzi dla Jezusa Chrystusa. Różnica polega na tym, że posiadają nadrzędny cel swojej służby w pracy .

Gdy apostoł Paweł mówi nam, abyśmy w byli pełni zapału w pracy dla Pana, nie chodzi mu o to, że musimy pracować jako misjonarze na „na pełnym etacie chrześcijańskiego wysiłku”, a raczej rozumie to w taki sposób, że całe nasze życie jest święte i poświęcone dla Boga. Jeśli naszą motywacją jest służenie Bogu, tam gdzie jesteśmy, nasza praca „nie jest daremna w Panu”.

Gdy zaczniesz dziś pracę, pytaj Boga czy pracujesz z pierwszoplanową motywacją odzwierciedlenia Jego charakteru. Niech nic nie będzie w stanie odciągnąć cię od tej motywacji, która ma być w centrum wszelkiej naszej aktywności. Pan odzwierciedli Swoją moc i prowadzenie w twoim życiu, gdy stanie się to twoim podstawowym motywem.

topodin

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.