TGIF_05.05.07 Gdy Bóg wydaje się być odległy

Today God Is First

Logo_TGIF2

Czemu, o Panie, stoisz z daleka, ukrywasz się w czasach niedoli?
Psalm 10:1

Jedną z ogromnych tajemnic Bożych to drogi Boże. Czasami wydaje się, że sprowadzają nas one do najtrudniejszych życiowych miejsce, jak gdyby Pan był obojętny na nasze okoliczności. Może wydawać się, że odwraca głowę od naszych zmartwień. Te nasze życiowe wydarzenia mają szczególny cel w naszym życiu, a mianowicie doprowadzić nas do kresu naszych własnych możliwości, abyśmy mogli odkryć skarb ciemności. Zaiste oczekiwałem szczęścia, a przyszło nieszczęście, wyglądałem światłości, a nastąpiła ciemność. Job. 30:26

Gdy zostajemy wprowadzeni do tych ciemnych okresów, zaczynamy widzieć światło, którego istnienia nawet nie spodziewaliśmy się. Nasze zmysły uwrażliwiają się a nasza zdolność postrzegania duchowymi oczyma zostaje naświetlona. Jeśli nie zostaniemy wprowadzeni w taki czas, nasza dusza nigdy nie rozwinie żadnej głębokości charakteru. Nie zdobywamy mądrości, tylko wiedzę. Wiedza bierze się ze zrozumienia, mądrość z doświadczeń w ciemności.

Po przejściu tego ciemnego okresu odkrywamy, że Bóg był w rzeczywistości z nam przez cały czas. W trakcie nie czuje się ani nie wydaje, że Pan tu jest, niemniej ON idzie wraz z nami. Niezliczoną ilość razy powiedział nam, że nas nie opuści, a jednak, gdy taki czas nastanie, nie odczuwa się Jego obecności, ponieważ on nie ratuje nas z tych okoliczności, a robi to dla naszego dobra po to, abyśmy stali się bardziej podobni do Jezusa. Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał (p. Hebr. 5:8). Co nam to mówi o naszej nauce posłuszeństwa? Pochwyć ten czas ciemności i zdobądź mądrość, którą Bóg ma dzięki temu przygotowaną dla ciebie.

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.