TGIF_06.07.07 Nasze uczynki, a nasza wartość

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Tak więc umieścił Jahwe człowieka w ogrodzie Eden, żeby go uprawiał i strzegł.
I Moj. 2:15

Człowiek został stworzony z sześcioma podstawowymi potrzebami. Każdy z nas ma potrzebę godności, autorytetu, błogosławieństwa i zaopatrzenia, bezpieczeństwa, celu i znaczenia, wolności i granic, intymnej miłości i towarzystwa. Jeśli sięgamy poza Boże zaspokojenie tych potrzeb popadamy w problemy.

Każdy mężczyzna ma potrzebę pracowania i zdobywania zadowolenia ze starania się i obserwowania tego, że coś z tych wysiłków wychodzi. Wiele z naszych podstawowych potrzeb jest zaspokajanych z naszej pracy; był to jeden z pierwszych aktów, jakie Bóg zrobił dla człowieka w ogrodzie Eden: dał mu odpowiedzialność za to, aby troszczył się i uprawiał Ogród. Bóg wiedział, że człowiek musi być produktywny, że potrzebuje osiągać satysfakcję ze swojej pracy.

Tkwi w tym pewne niebezpieczeństwo, jeśli podążymy za naszą pracą jako całkowitym celem i znaczeniem życia. Prowadzi to do życia opartego na działalności, które mówi: „tak długo dopóki wykonuję swoją pracę, jestem akceptowany przez siebie i innych”. Jest tu ukryta subtelna pułapka, ponieważ jeśli szukamy akceptacji w tym, co robimy, może to prowadzić do pracoholizmu. Czasami może stać się to nieświadomie.

Nasza wartość musi być skupiona na Chrystusie, a nie na tym, co robimy. Jeśli stracimy pracy czy nasz biznes, nie powinno to być niszczące, jeśli skupieni jesteśmy na Nim. Z pewnością pociągnie to za sobą problemy, lecz Bóg zarządza tymi wszystkimi zdarzeniami w naszym życiu mając pewien cel. Nawet trudne czasy mają swój cel.

Dziś, proś Pana, aby dał ci właściwą równowagę w życiu zawodowym. Czy Chrystus jest w centrum twojego życia? Jeśli długo pracujesz, zapytaj siebie samego, dlaczego? Może się okazać, że Bóg nie jest w centrum twojego życia.

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *