TGIF_07.12.07 Wyposażeni do pracy

Today God Is First

Logo_TGIF2

A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Hebr. 13:21

Ponad 70% naszego czasu spędzamy w miejscu pracy, a jednak nasze szkolenie i wykształcenie koncentruje się na tych dziedzinach, które pochłaniają znacznie mniej czasu. Miejsce pracy jest największym polem misyjnym naszych czasów, a jednak nie szkolimy pracowników jak skutecznie integrować ich wiarę z tym miejscem. Ściana między niedzielą, a poniedziałkiem ciągle istnieje. Większość wierzących pracowników nie rozumie tego, że całe ich życie ma charakter duchowy, a nie tylko to, co robią w niedzielę.

Ostatnie badania pokazują, ze 50% chrześcijan nigdy nie słyszało kazania na temat pracy; 70% nigdy nie było uczonych teologii pracy i 70% nigdy nie słyszało kazania na temat powołaniu. Dlaczego skupiamy się na tych ubocznych rzeczach, zamiast skupić się na tym, co ludziom zajmuje najwięcej czasu – na miejscu pracy?

Bóg usuwa te rozdzielające ściany mówiąc do pastorów i pracujących wierzących na całym świecie. Pewien pastor ostatnio podzielił się ze mną tym, w jaki sposób jego kościół ordynuje wierzących do ich powołania w miejscu pracy. Inny pastor opisał mi oddanie ich kościoła integracyjnemu szkoleniu swoich wiernych w teologii pracy. Jeszcze inny, opowiedział jak zaczęła się w ich kościele służba dla pracujących zawodowo (Workplace Ministry), jak nawet zajęcia szkółki niedzielnej (dla dorosłych – przyp. tłum.) zwrócono w stronę szczególnych programów pomagających wierzących pracującym zawodowo zrozumieć ich powołanie w miejscu pracy.

Wchodzimy w nową erę Kościoła, gdy pracujący wierzący są postrzegani jako ta resztka w Ciele Chrystusa, która musi zostać zmobilizowana i wyszkolona do pracy w służbie na ich własnym polu misyjnym. Czy jesteś jednym z tych mężczyzn, kobiet, których Bóg podnosi do tego zadania? Módl się o to, aby Bóg pomógł pastorom zrozumieć i potwierdzić to powołanie i miejsce pracy. Gdy wezwiemy owe 70%, reszta zostanie wezwania automatycznie.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.