TGIF_08.12.07 Żadnych magazynów

Today God Is First

Logo_TGIF2

Na to rzekł Pan do Mojżesza: Oto Ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba! I wyjdzie lud, i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie.
II Moj. 16:4

Gdy Bóg prowadził naród izraelski przez pustynię to była jedna taka rzecz, której ludzi nie mogli zrobić, a jednie Bóg mógł: oni nie byli w stanie siebie samych zaopatrywać w cokolwiek. Nie mogli nic sadzić, nie było plonów, nie mogli nic wyrabiać, było to taki czas i takie miejsce, że jedyną skuteczną zasadą było całkowite poleganie na Bogu. Pan dawał im mannę za każdym razem na cały dzień. Manna gniła po jednym dniu, tak że nie mogli niczego przechować. Nie mogli uruchomić żadnego biznesu, aby zarobić coś na darmowej mannie. Powiem wam, z mojego osobistego doświadczenia, że gdy Bóg zabiera cię na pustynię, to nie możesz zupełnie niczego zmienić dopóki On sam nie zechce tego zmienić, więc nie walcz z Bogiem na pustynnym miejscu.

лучший способ раскрутки сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.