TGIF_08.08.07 Przyczyny niepowodzenia

Today God Is First

Logo_TGIF2

Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego.
Joz. 7:13b

Pierwsza bitwa jaką musieli stoczyć izraelici podróżujący z Egiptu, gdy przekroczyli Jordan to było Jerycho. Bóg dał im wielkie zwycięstwo i teraz Jozue był gotów, aby ruszyć do następnej walki.
Po powrocie szpiegów z terenu zdecydowali, że wystarczy kilkuset mężczyzn, aby zwyciężyć, lecz gdy wyruszyli przeciwko Ai, ponieśli porażkę. W bitwie, która miała być łatwym zwycięstwem stracili 32 mężczyzn i zostali zmuszeni do ucieczki. Jozue był zdruzgotany: Ach, Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę? (Joz. 7:7a)
W tym przypadku ludzie nie dali rady, ponieważ nie zastosowali się do nakazu udzielonego im przez Boga, który powiedział im, że nie wolno niczego zabierać z pola tej pierwszej bitwy. Pomimo tego, Achan ukrył kilka zakazanych skarbów i Bóg osądzał teraz cały naród za grzech jednego człowieka. 

Zawsze, gdy działamy bez pełnego Bożego błogosławieństwa, możemy oczekiwać, że Bóg pokrzyżuje nasze plany. Pan powiedział Jozuemu, że nie będzie mógł ostać się wobec nieprzyjaciół, dopóki trwa nieposłuszeństwo pośród wojowników.
Za każdym razem, gdy podejmujemy jakieś biznesowe wysiłki, musimy być pewni, że nie ma żadnych nieczystości w naszych działaniach, abyśmy nie narażali siebie samych na próżny trud. Takimi nieczystościami mogą być: niespłaceni dostawcy, niezadowoleni pracownicy, którzy zostali niesprawiedliwie potraktowani, procesy, nieuczciwość. Wiele z tych rzeczy uniemożliwia Bogu błogosławienie naszego przedsięwzięcia. Odsuwają one tarczę ochronną z naszego miejsca pracy, które Bóg chce błogosławić, lecz nie może, ponieważ On jest oddany utrzymywaniu sprawiedliwości. Jego imię jest lżone, gdy dopuszczamy do tego, aby niesprawiedliwość przesiąkała nasze życie.

Czy Bóg błogosławi twoje przedsięwzięcie dzisiaj? Jeśli nie, może musisz wrócić wstecz i wyczyścić kilka rzeczy, zanim Pan będzie mógł działać. Podejmij wszelkie konieczne kroki, aby zapewnić sobie Boże błogosławieństwo.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.