TGIF_09.09.07 Drogi Pańskie

Logo_TGIF2

Gdyby Mój lud słuchał Mnie ….
– Psalm 81:14

Bóg ma szczególny poligon do przygotowywania przywódców. Są trzy etapy szkolenia, które są wspólne dla większości przywódców.

Po pierwsze, jest to czas, gdy lider jest oddzielany od starego życia. Przyjrzyj się Mojżeszowi, Józefowi, Abrahamowi i Pawłowi. Aby Bóg mógł ich kształtować na podobieństwo swojej natury, wydaje się, że musiał ich odsunąć od komfortowego życia. Pewien nauczyciel powiedział: „Nie możesz iść za Bogiem i równocześnie trwać w tam, gdzie jesteś”.Dalej zazwyczaj jest czas samotności. Bóg często prowadzi liderów do czasu osamotnienia po to, aby mówić do nich bez zakłóceń. Oz. 2:16 mówi nam: i zwabię ją na pustynię i będę mówił do jej serca. Paweł został posłany do Arabii na dwa lata samotności, Józef spędził kilka samotnych lat w więzieniu, Mojżesz ? 40 lat na pustyni, pasąc trzody. Trzecią charakterystyczną cechą Bożego przygotowania liderów jest niewygoda. Są to takie okoliczności, w których zazwyczaj nie jest wygodnie. Abraham podróżował przez różne trudne pustynie, Dawid często mieszkał w jaskiniach uciekając przed Saulem, Paweł był często prześladowany.

Czy jesteś gotowy na wstąpienie do klasy przygotowania liderów? Jeśli Bóg wybrał ciebie, aby cię umieścić w tej klasie, możesz zareagować na trzy różne sposoby. Po pierwsze: możesz powiedzieć: „Nie potrzebuję tego”. Być może intelektualnie wiesz o tym, że ci to jest potrzebne, lecz Bóg chce poznać twoje serce. Pycha uniemożliwia wejście do tej klasy. Drugą możliwą reakcją może być: „Mam tego dosyć”. Ty decydujesz, że masz już dość. Jeśli tak, dyskwalifikuje cię to z przywództwa. W końcu, Bóg pragnie naszej reakcji, która brzmi: „Przyjmuję to”. Zaakceptować to z radością jest miejscem dojrzałości w Chrystusie. Bóg często trzyma nas w takich miejscach do czasu, aż dojdziemy do tego, aby zaakceptować i zgodzić się z tym, że Jezus to wystarczy. Czy On jest wszystkim, czego potrzebujesz? Podobnie jak Izrael myślimy, że możemy wpływać na rozkład czasowy naszej edukacji. O, gdyby słuchał mnie mój lud, o!, gdyby Izrael chodził moimi drogami, wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ich i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom (Ps. 81:13-14).

Czy jesteś gotowy na proces wymagany do tego, aby być dobrym przywódcą? Proś o łaskę chętnego uchwycenia się tego czasu przygotowania.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.