TGIF_11.01.07 Posłuszeństwo

Today God Is First

Logo_TGIF2

Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do faraona, aby mówić w mieniu twoim, gorzej postępuje z tym ludem, Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego II Moj. 5:23

Czy czułeś się już kiedy tak, że im bardziej idziesz za Bogiem, tym więcej przeciwności się pojawia? Mojżesz miał polecenie, aby iść do faraona i powiedzieć mu, że ma wypuścić lud izraelski. Bóg powiedział, że On zamierza uwolnić tych ludzi przez Mojżesza. Jedynym problemem było to, że Bóg nie powiedział Mojżeszowi, w którym momencie faktycznie zostaną uwolnieni. Gdy Mojżesz narzekał Bogu, Pan powiedział mu, że to On zatwardził serce faraona po to, aby uczynić większe cuda. Bóg stał za uporem serca władcy Egiptu. Zapominamy o tym, że serce króla jest w ręku Boga. Bóg miał szczególne powody do spowodowania każdej plagi i każdego opóźnienia. Pan powiedział Mojżeszowi:

… Ja sam przywiodłem do zatwardziałości serce faraona i serce sług jego, aby czynić te moje znaki wśród nich. I abyś ty opowiadał dzieciom swoim i wnukom swoim, jak obszedłem się z Egipcjanami, i jakie znaki czyniłem wśród nich, byście poznali, żem Ja Pan. Exodus 10:1b-2.

Wszystko, cokolwiek Bóg czyni ma swoją przyczynę. Te opóźnienia miały na celu przyniesienie większej chwały Bogu i miały być trwałą spuścizną świadczącą o mocy czyniącego cuda Boga dla nadchodzących pokoleń

Gdy lud został już uwolniony, Bóg ponownie zatwardził serce faraona i to działania Pana było przygotowaniem do wykonania jeszcze większego cudu – rozdzielenia Morza Czerwonego. Ludzi byli źli na Mojżesza za to, że wyprowadził ich na pustynię, „aby pomarli”. Lecz Bóg rzekł do Mojżesza: Dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli (II Moj. 14:15b). W tym czasie pozostało już tylko jedno miejsce, do którego można było wyruszyć – Morze Czerwone. Bóg rozdzielił to morze i następny wielki cud miał miejsce.

Mojżesz nauczył się kilku lekcji, których i my musimy się nauczyć. Boże obietnice są prawdziwe, lecz czas u Niego nie płynie tak samo jak u nas. Bóg zawsze chce większej chwały niż to, co my chcielibyśmy przynieść Jemu. Stawia trudności i przeciwności w naszym życiu po to, aby budować wytrwałość i wiarę. Dlaczego Bóg tym razem postawił górę w twoim życiu? Aby zademonstrować Swoją moc przez twoje życie. Okazać Jego chwałę.

платная регистрация в яндекс каталоге

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.