TGIF_11.08.07 Jego Chwała w nas

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Niech mówią o chwale królestwa twego i niech opiewają potęgę twoją, aby oznajmiać ludziom potęgę twoją i  wspaniałą chwałę królestwa twego!
Psalm 145:11-12

W jaki sposób mierzysz skuteczność w Bogu? Czy w ogóle powinieneś myśleć w taki sposób? Pierwszy kościół wywrócił świat do góry nogami w pierwszym wieku. Co powodowało, że był taki skuteczny?
Czy to była ich teologia? Głoszenie? Czy było to skutkiem wpływu jakiegoś innego człowieka niż Jezus? 

Pismo wyraźnie mówi, dlaczego pierwszy kościół był skuteczny. Jest to w samym centrum Bożego serca a jest bardzo proste. Bóg pragnie, aby Jego natura i moc obijała się w każdym wierzącym. Gdy tak się dzieje świat jest automatycznie przemieniany, ponieważ ci, którzy odzwierciedlają Jego chwałę, wpływają na świat.

Apostoł Paweł rozumiał tą zasadę:
A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej
(1 Kor. 2:4-5).

Jeśli nie widzisz Jego chwały przejawiającej się w twoim życiu, to musisz zapytać: dlaczego? Pan obiecał robić to, jeśli będziemy chodzić posłuszni Jego przykazaniom.

Służymy zazdrosnemu Bogu. On jest Bogiem, który nie dzieli się swoją chwałą z nikim. Bóg tak kontroluje sytuacjami, aby zademonstrować przez nie Swoją chwałę. Robił tak od stworzenia człowieka. On pragnie odzwierciedlać Swoją chwałę przeze mnie i przez ciebie, tak aby wszyscy ludzie znali Jego potężne dzieła i chwalebny splendor Jego Królestwa.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.