TGIF_12.08.07 Biznes jako służba

Today God Is First

Logo_TGIF2

Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie.
Kol. 3:23-24

Biblia bardzo wyraźnie określa, że celem naszego życia zawodowego jest odzwierciedlanie Chrystusa w naszym życiu i poprzez nie. Jest to postawa, która mówi, że nasza praca ma mieć nadrzędny cel jakim jest
„służba”. Nasza praca jest naszym oddawaniem chwały Bogu. Te dwa słowa mają swoje korzenie w tym samym hebrajskim słowie avodah.

Robert Laidlaw urodził się w 1885 roku w Nowej Zelandii i tam dorastał w rodzinie wierzących. Oddał swoje życie w pełni Panu, gdy miał 17 lat. Zaczął pracę jako reprezentant handlowy w wieku lat 19. Później wpadł na pomysł biznesu, który polegał na tym, że klienci zamawiali pocztą na podstawi katalogu wszelkiego możliwego rodzaju towary zaczynając od bielizny, artykułów spożywczych, kosmetyków, sprzętu rolniczego i wszelkiego innego sprzętu powszechnej potrzeby. Jego pomysł okazał się sukcesem i później połączył go z Faremer’s Union Trading Company. Został jej generalnym dyrektorem i utrzymał się na tym stanowisku przez 50 lat.
Lecz nie to jest najważniejsze, co można powiedzieć o Robercie Laidlaw. Rozumiał on to, że jego praca jest narzędziem, którym ma wpływać na innych dla Jezusa Chrystusa. Wcześnie w swoim biznesowym życiu zaczął dawać dziesięć procent z dochodów. Niemniej jednak później, zapisał w swoim dzienniku: „Wrzesień 1919, lat dwadzieścia pięć. Zdecydowałem zmienić moją wcześniejszą skalę i zacząć dawać od teraz połowę (pięćdziesiąt procent) moich wszystkich dochodów” i tak trwało to przez następne 60 lat. [John Woodbridge, ed., More Than Conquerors (Chicago, Illinois: Moody Press, 1992), 351.]
Wynikiem tego oddania były niezliczone ilości ludzi, którzy zostali poddani wpływom dla Jezusa Chrystusa dzięki zasobom, których on udzielał na misyjne grupy i inne wartościowe chrześcijańskie cele. Był również osobiście zaangażowany w służbę. Napisał małą książeczkę, która dawała głębokie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące życia i śmierci, zatytułowaną: „Ta Przyczyna” (The Reason). Setki tysiący ludzi przyszło do wiary w Chrystusa dzięki tej broszurce, która liczyła 46 stron. Publicznie przemawiał do wielu o swojej wierze w Chrystusa i był bardzo zaangażowany w Soldier’s and Airmen’s Association, gdy wybuchła druga Wojna Światowa. Robert Laidlaw rozumiał, co to znaczy postrzegać służbę jako nadrzędny cel swego biznesu.

Czy Pan ma pełne panowanie nad twoim życiem? Jeśli tak to będziesz mógł widzieć swoje zawodowe życie jako rozszerzenie Jego życia w tobie. Niech Pan żyje w twoim życiu zawodowym i poprzez nie.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.