TGIF_14.11.07 Całkowicie oddany

Today God Is First

Logo_TGIF2

Lecz wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrsytusa za szkodę.
Flp. 3:7

George Mueller znany był jako człowiek budujący przez wiarę sierocińce w połowie XIX wieku. Zdobył na ten cel dosłownie miliony dolarów, a jednak umarł mając niewiele na osobistym koncie bankowym. Zapytany o swoje nawrócenie, powiedział:
„Zostałem nawrócony w listopadzie 1825 roku, lecz dopiero w cztery lata później, w lipcu 1829, roku doszedłem do pełnego poddania serca. Odeszła miłość pieniądza, miłość do miejsca, miłość do pozycji i do światowych przyjemności i zaangażowania – to wszystko odeszło. Bóg i Bóg jedynie stał się moim działem. Cały znalazłem się w Nim i nie chciałem niczego innego. Przez Łaskę Bożą tak to trwało i spowodowało, że jestem szczęśliwym człowiekiem, nadzwyczajnie szczęśliwym, i doprowadziło mnie to do tego, że troszczę się wyłącznie o sprawy Boże. Pytam, bracia moim umiłowani, czy w pełni poddaliście swoje serca Bogu, czy też są takie rzeczy, których podjęliście się z pominięciem Boga? Kiedyś czytałem niewiele Pisma, a dużo książek, lecz od czasu tego objawienia, które mi o Sobie dał, które stało się niewysłowionym błogosławieństwem dla mnie, mogę powiedzieć z głębi  serca, że Bóg jest nieskończenie miłującą Istotą. O, nie bądź zadowolony, dopóki najgłębiej w swym wnętrzu nie będziesz mógł powiedzieć, że Bóg jest nieskończenie miłującą Istotą”. [Basil Miller, Man of Faith and Miracles (Minneapolis, Minnesota, Bethany House Publishers, n.d.)]

Wielu nigdy nie dojdzie do miejsca, w którym George Mueller znajdował się w swym duchowym życiu, ponieważ nie chcemy stracić kontroli nad tymi dziedzinami, o których on mówi. Jeśli przestajemy je kontrolować, jest to zazwyczaj w skutek procesu, przez który Bóg nas przeprowadza. Paweł upadł na ziemię i musiał osobiście usłyszeć, aby chciał słuchać i całkowicie poddać się. Piotr musiał przeżyć z Jezusem trzy lata i wyrzec się Go. Dopiero po tym wyrzeczeniu się Jezusa i uświadomieniu sobie jak jest słaby w swej własnej wierze, w pełni poddał się Zbawicielowi.

 Czego potrzeba, abyś ty się poddał całkowicie? Gdy władza, pieniądze i pozycja nie będą już miały dla ciebie żadnego znaczenia, wtedy będziesz wiedział, że poddałeś się całkowicie. Paweł powiedział, że doszedł do takiego miejsca, w którym jego życie było wyłącznie życiem Chrystusa. Jest to życie pełne poświęcenia, lecz jest również życiem w wolności, mającym cel i znaczenie. Pozwól Bogu przejąć pełną kontrole i patrz jak Jego życie manifestuje się w pełni przez ciebie.

продвижение сайтов в поисковых системах

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.