TGIF_14.12.07 Słuchanie głosy Bożego

Today God Is First

Logo_TGIF2

Lecz Samuel nie znał jeszcze Pana: a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło.
1 Sam. 3:7

Samuel urodził się Annie, kobiecie bardzo oddanej Bogu, która byłą bezpłodna, lecz wołała do Boga o syna. Pan dał jej Samuela, którego całkowicie oddała Pan do służby. Po odchowaniu zaprowadziła go do domu Pańskiego na wychowanie przez kapłanów. Eli był wtedy kapłanem w Izraelu, lecz nie był pobożnym przywódcą. Dopuszczał do wielkiego zepsucia w domu Bożym, włączając w to grzech jego synów. Bogu nie podobało się to i później osądził jego i jego domostwo.

Samuel dorastał w świątyni służąc Bogu. Dorastał oglądając hipokryzję całego domu Eliego, a jednak to nie zmieniło go. Bóg był z nim. Tutaj dowiadujemy się, że choć młody Samuel wierzył w Boga, jeszcze nie doświadczył osobistej relacji z Nim. Bóg zawołał na Samuela trzykrotnie, lecz młodzieniec sądził, że to Eli go woła. W końcu Eli powiedział mu, żeby powiedział tak: Mów Panie, bo sługa Twój słucha (1 Sam. 3:9b). Gdy tak zrobił, Bóg zaczął mówić mu o bardzo ważnych rzeczach, które miały wydarzyć się w przyszłości.

Wielu spośród nas dorasta w religijnym środowisku; chodzimy do kościoła co tydzień, mamy wiedzę o Bogu, lecz nie rozpoznajemy Bożego głosu. Idzie taki czas, że będziemy musieli rozpoznawać Jego głos sami. Bóg nie chce, abyśmy żyli religią, On pragnie, abyśmy mieli dwukierunkową relację z Nim. Samuel nigdy już nie był tak sam po tym spotkaniu. Poznał Boży głos i odpowiedział na niego posłuszeństwem.

Czy znasz Boży głos? Czy rozpoznajesz to, gdy On mówi? Aby słyszeć Boży głos, musisz być czysty przed Nimi słuchać. Słuchaj Bożego głosu jeszcze dziś i podążaj zgodnie z planami, które On dla ciebie ma.  

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.