TGIF_15.01.07 Posłuszeństwo, a mądrość

Today God Is First

Logo_TGIF2

A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy wyrusz do bitwy. 1 Kron. 14:15a

Filistyńczycy atakowali i Dawid chciał się dowiedzieć w jaki sposób zareagować. Pierwsze pytanie jakie zadał Bogu ujawniło, że ma na nich uderzyć wprost, a Bóg da mu zwycięstwo. Dawid był posłuszny Bożymi poleceniom i odniósł zwycięstwo. Wkrótce potem, Filistyni zebrali się inne uderzenie. Wtedy usłyszał: Nie ruszaj za nimi, lecz zajdź ich od tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych (1 Kron. 14:14).

Dawid był dobrze wyszkolonym wojownikiem i strategiem, a jednak widzimy jak bardzo mocno polegał na Bogu w kierowaniu swymi działaniami. Faktycznie, zaraz po zwycięstwie w pierwszej bitwie, poszedł pytać Pana ponownie. To najważniejsza lekcja jakiej możemy się nauczyć z tej historii. Bóg powiedział Dawidowi, aby uderzył lecz dopiero wtedy, gdy usłyszy odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych.

Jak często ty czy ja działamy w naszym miejscu pracy wyłącznie w oparciu o naszą mądrość i zdolności, nie szukając szczegółów Bożej woli w jakiejś sprawie? Dawid mógł po prostu przyjąć, że skoro wygrał ostatnią bitwę to z pewnością Bóg da mu następne zwycięstwo w taki sam sposób. Nie. Dawid nauczył się tego, że komunikacja z żywym Bogiem jest jedynym pewnym sposobem na zwycięstwo. Jego umiejętności nie wystarczały, musiał mieć Boże błogosławieństwo.

Jak często działamy za każdym razem w taki sam sposób, ponieważ tak właśnie zrobiliśmy ostatnim razem? A co, jeśli Bóg ma lepszy sposób? Co, jeśli Bóg ma inny plan od naszego? Dawid znowu pytał się Boga… To są bardzo ważne słowa, których powinniśmy się nauczyć. Musimy trwać w takiej relacji z Bogiem, abyśmy nieustannie pytali Go w każdej sprawie o Jego zdanie. Gdy tak będziemy robić, możemy spodziewać się takich samych wyników jakie osiągał Dawid ? powodzenia w naszych wysiłkach i uznania przez Boga.

Wtedy rozeszła się sława Dawida po wszystkich krajach, a Pan sprawił, że lęk przed nim napawał wszystkie narody (1 Kron. 14:17). Taka jest odpłata za posłuszeństwo Bogu. Nie musimy budować swego autorytetu sami, Bóg dostrzeże to, gdy uczcimy Go naszym posłuszeństwem. On chce, aby znani byli ci słudzy, którzy chcą być Jemu posłuszni bez względu na koszty.

оптимизация сайта это

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.