TGIF_15.07.07 Kim będziesz?

Today God Is First 

Logo_TGIF2

…Pan z tobą, mężu waleczny.
Sędz. 6:12


Bóg zawsze patrzy na Swoje dzieci według tego, czym one będą, a nie tego, czym są obecnie. Pan zawsze widział w Gedeonie przywódcę innych, a nie zwykłego pracownika, który ukrywał ziarno.

Gedeon był Izraelitą, który żył w czasach wielkiego ucisku Midiańczyków. Bóg dopuścił do tego, z powodu buntu tego narodu. Niemniej jednak, Izraelici wołali do Boga i On usłyszał ich wołanie o pomoc. Zdecydował uwolnić ich z ucisku wrogów. Wybrał do tego zadania człowieka, którego doświadczenie w prowadzeniu armii przeciw Midiańczykom było niewielkie.


Gdy Bóg przyszedł do Gedeona, nawiedzając go przez anioła, jego pierwszymi słowami było:
Pan z tobą, mężu waleczny. Bóg zawsze patrzy na Swoje dzieci według tego, czym one będą, a nie tego, czym są obecnie. Pan zawsze widział w Gedeonie przywódcę innych, a nie zwykłego pracownika, ukrywającego ziarno.

Apostoł Paweł powiedział: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia (Flp. 4:13).


Bóg zarezerwował dla ciebie i dla mnie dziedzictwo. Już wcześniej zarządził, że powinniśmy osiągnąć wielkie rzeczy w Jego imieniu – nie po to, abyśmy byli akceptowani czy stali się cenniejsi, lecz abyśmy doświadczyli rzeczywistości żywej relacji z Bogiem, który chce zademonstrować swoją moc przez każdego z nas.

Co dziś Bóg chce przez ciebie osiągnąć? Bóg użył Gedeona, aby przy pomocy 300 mężczyzn uwolnił Izraela z armii liczącej ponad 100 000. Zademonstrował Swoją moc przez jednego człowieka, który był gotów, aby Bóg użył tą niewielką wiarę, którą miał, do uwolnienia całego narodu i przyniesienia chwały Bogu Izraela. Pan rozkoszuje się w ukazywaniu Swojej potęgi przez tych, którzy Mu ufają.

сайт

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.