TGIF_17.07.07 Pan sztandarem twoim

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go: Pan sztandarem moim!
II Moj. 17:15

Amalekici przyszli i zaatakowali Izraela w Refidim. Bóg polecił Mojżeszowi, aby stanął na szczycie góry z laską Bożą w ręce. Laska Mojżesza reprezentowała to, Bożą obietnicę, że będzie nią przynosił chwałę Sobie; reprezentowała też to, co Mojżesz robił przez większość swojego życia- pasterstwo, jego zawód. Gdy Bóg po raz pierwszy powołał Mojżesza przy gorejącym krzaku, powiedział mu, aby podniósł laskę, że będzie nią dokonywał cudów.
Bóg chce dokonywać cudów przez uprawiany przez każdego z nas zawód. Bóg pokonywał Amalekitów tylko wtedy, gdy Mojżesz trzymał laskę ku Niebu. Symbolizowało to zależność i uznanie tego, że Niebo jest źródłem mocy Izraela. Gdy opuścił ręce, moc  cofała się i zaczynali przegrywać.

Każdy dzień rzuca nam wyzwania, aby sięgać do Niebios i pozwalać Bogu, aby był źródłem zwycięstwa w naszym miejscu pracy, w przeciwnym razie grozi pokonanie. Bóg wzywa każdego z nas, aby Jego sztandar powiewał nad naszym miejscem pracy, aby inni znali źródło naszego zwycięstwa.
Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymażę pamięć o Amalekitach pod niebem. (II Moj. 17:14). Pan chce, aby Ci, którzy są za nami i wokół nas wiedzieli, że On jest źródłem naszej mocy i powodzenia. Za każdym zwycięstwem idzie świadectwo, którym należy się dzielić z naszymi dziećmi i kolegami.

Czy Pan jest twoim sztandarem dzisiaj? Sięgnij do Nieba i pozwól, aby Jego sztandar powiewał nad twoją pracą, aby On mógł przyjąć chwałę z twojego życia.

контекстную

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.