TGIF_15.09.07 Narzędzia czynienia cudów

Today God Is First

Logo_TGIF2
Wtedy anioł Pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki. Ale anioł Pański zniknął z jego oczu.

Sędz. 6:21

W jaki sposób Bóg powołuje ludzi do Swojej służby? Oto czysty przykład Bożego sposobu powołania mężczyzn i kobiet. Niemal każdy większy przywódca został powołany w czasie, gdy znajdował się w samym środku wykonywania swych codziennych obowiązków.

Piotr był rybakiem; Mateusz – celnikiem; Łukasz – lekarzem; Paweł – wytwórcą namiotów; Mojżesz – pasterzem; Jezus – cieślą; itd..

 

Gdy Bóg powołał Gedeona, aby uwolnił lud Izraela od ucisku Amalekitów i zrobił to w chwili, gdy Gedeon „wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej”. Podobnie jak Mojżesz, Gedon sprzeczał się Bogiem, mówiąc, że jego rodzina niczym się nie wyróżnia, jak więc może być  używany przez Boga, aby wybawić Izraela. Gedeon uznał Boga przygotowując Mu ofiarę. Anioł zrobił coś interesującego z tą ofiarą: końcem laski dotknął mięsa i niekwaszonego chleba. Ze skały wyszedł ogień pochłaniając i mięso, i chleb.
Podobnie jak w przypadku Mojżesza, Bóg zdecydował się na dokonanie cudu przy pomocy laski, instrumentu, który symbolizował życie zawodowe Gedeona. Dlaczego Bóg tak zrobił? Ponieważ On chce, abyśmy wiedzieli, że te narzędzia, które dał każdemu z nas do ręki, są dokładnie tymi, których On chce używać do demonstrowania Swojej mocy. Niemniej jednak, aby przez nasze narzędzia  mamanifestowały się Boże cuda, musimy poddać je Panu.

Czy poddałeś już swoje narzędzia Panu? Bóg chce, abyś prowadził pierwszorzędnej wagi służbę nakierowaną na twoje życiowe zajęcie. Pan nie chce, abyś zostawił swoją pracę; on chce pracować poprzez twoją pracę. Pozwól Mu na to dzisiaj.

сколько стоит продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.