TGIF_15.11.07 Prawdziwa służba ludziom

Today God Is First

Logo_TGIF2

A gdy oni wychodzili, przyprowadzono do niego niemowę, opętanego przez demona.
Mat. 9:32

Lata temu było czymś powszechnym, że mleko dostarczano do domu, lekarze przyjmowali wezwania na wizyty domowe, a gdy dzwoniłeś do firmy, aby omówić jakiś problem, rozmawiałeś z żywym człowiekiem. Te dni osobistego usługiwania odeszły i jeśli nie będziemy się strzec, popadniemy w ten sam trend w sposobie dzielenia się ewangelią.

Tak często zachęcamy do tego, aby przyprowadzać ludzi do kościoła. Jednak nie ma ani jednego przykładu na to, aby Jezus przyprowadzał ludzi do synagogi po to, aby ich zbawić czy uzdrowić. Cuda zdarzały się równie często w miejscu pracy, ponieważ tam Jezusa można było znaleźć. To właśnie w synagodze najmniej reagowano na Jezusa i tam spotykał się z największym oporem, zanosił więc ewangelię i prezentował ją w miejscu pracy; tam też manifestowała Boża moc się. Nie chodzi o to, aby nie przyprowadzać ludzi do kościoła, lecz tylko to, że naszym priorytetem powinno być sprowadzenie kościoła do miejsca pracy, a nie miejsca pracy do kościoła.

Paweł rozumiał to, mówiąc: a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.  (1 Kor. 2:4/5).
Paweł rozumiał, że to nie słowa miały wpływ na ludzi – to była moc Boża manifestująca się przez niego.

Kiedy po raz ostatnio ktoś widział coś, co wydarzyło się przez twoje życie, a czego nie można wytłumaczyć inaczej jak tylko tym, że Bóg działa przez ciebie? Gdy będziesz widział, że to się dzieje, będziesz prezentował służbę tak jak robił to Jezus. Będziesz sprowadzał kościół do ludzi, a nie ludzi do kościoła. Módl się o to, aby Bóg uczynił z ciebie naczynie swojej Mocy, a nie proste naczynie słów.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.