TGIF_16.01.07 Boże próby

Today God Is First

Logo_TGIF2

Cóż uczyniłem? Jaka jest moja wina i mój grzech wobec twojego ojca, że nastaje na moje życie? 1 Samuel 20:1

Koszty bycia pomazańcem Bożym mogą być wielkie. Ci, których Bóg namaścił do służby i dokonywania wpływów w Jego Królestwie przechodzą przez specjalny czas przygotowania. Dawid został namaszczony na króla nad Izraelem. Wkrótce po tym zdarzeniu, jeszcze jako młodzieniec, został sprowadzony do króla Saula, aby usługiwał grając na harfie w jego pałacu. W tym też czasie pojawiła się możliwość stanięcia naprzeciw Goliata, która miała na celu wyniesienie go na następny poziom rozwoju ku przyszłemu królowaniu. Gdy jego popularność wzrosła, pojawiła się też silna zazdrość u Saula. Niemniej jednak nawet jego zazdrość była w rękach Boga narzędziem do kształtowania i formowania Dawida.

Ostatecznie Saul nie mógł już dłużej znosić sukcesów Dawida i jego popularności wśród ludu i zdecydował się go zabić. Zmieszany młody pasterz spędził wiele lat ukrywając się w pustynnych pieczarach, zanim mógł zobaczyć w tym wszystkim rękę Bożą spoczywającą na nim. Niewątpliwie Dawid myślał, że skoro Samuel namaścił go to zostanie bezproblemowo wyniesiony na króla ze wszystkimi towarzyszącymi temu dobrodziejstwami. Nic z tego. Boże przygotowanie Dawida obejmował wiele prześladowań, nielojalności i trudności. Były to konieczne lekcje, które musiał wziąć, aby być dobrym królem. Bóg sprowadził na Dawida liczne próby, podobnie jak to zrobił z Saulem. Dawid zaliczył ja, a Saul nie.

Gdy Bóg namaszcza nas, często towarzyszą temu pewne trudne testy. Ich celem jest przygotowanie nas do powołania Bożego, które złożył na naszym życiu. Jeśli nie zaliczymy to Bóg nie może przenieść nas na następny poziom. Dla pracujących wierzących te testy często dotyczą pieniędzy, relacji i innych spraw serca.

Co zatem, jeśli Bóg wybrał ciebie do jakiegoś specyficznego celu w Swoim Królestwie? Czy zaliczasz testy, które On ci daje? Celem tych testów jest wywołanie większego posłuszeństwa. W większości przypadków składają się na to ogromne przeciwności. Biblia mówi nam, że Król Królów nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał (Hebr. 5:8). Jeśli to jest prawdą to dlaczego miałoby być inaczej wobec Jego dzieci?

Miej świadomość tych prób, które Bóg stawia przed tobą po to, aby przygotować cię do Jego służby.

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.