TGIF_17.05.07 Pod autorytetem

Today God Is First

Logo_TGIF2

..Zaprawdę powiadam, wam, że u nikogo w Izraelu nie znalazłem takiej wiary
Mat. 8:10

Setnik przyszedł do Jezusa i powiedział Mu o swoim słudze, który leżał sparaliżowany i bardzo cierpiał. Przyszedł do Jezusa, ponieważ wierzył, że On może go uzdrowić. Opowiedział Jezusowi o tej sprawie i Jezus chciał iść z nim razem, lecz setnik nie chciał tego. Wiedział, że Jezus, sam będąc pod autorytetem niebios, nie musi widzieć sługi, aby mu pomóc. Jako żołnierz doskonale rozumiał sprawę autorytetu (władzy). Rozumiał to, że miał pewne prawa i autorytet do sprawowania władzy nad sytuacjami i ludźmi, a które były mu zapewnione z tytułu zajmowanej pozycji. Sam również znajdował się pod władzą kogoś innego. Setnik wiedział, że pozycja Jezusa i moc, którą posiadał z Niebios to było to, co mogło uzdrowić jego sługę. Zdecydował się na wykorzystanie tego autorytetu.

Gdy Jezus zobaczył to, że ten żołnierz rozumie zasady autorytetu i że On sam nie musi odwiedzać sługi, aby go uzdrowić, zwrócił uwagę na wiarę setnika. Jezus wiedział o tym, że potrzeba wielkiej wiary, aby zrozumieć autorytet i to czy On miał autorytet, aby zrobić to, o co Go proszono.

Bóg ustanowił system władzy w naszym świecie i potrzeba wiary, aby działać w zakresie przez niego wyznaczonym; ojcowie nad synami i córkami, pracodawca nad pracownikiem, rządowi przywódcy nad ludźmi, liderzy w kościele nad członkami kościoła. Te struktury władzy Bóg umieścił w naszym życiu po to, aby nas strzec i prowadzić zgodnie ze Swoja wolą. Niektórzy mieszają pozycję z wartością czy kwalifikacjami do tej pozycji. To przez pozycja Bóg działa. Fakt, że władza może nie być chrześcijańska może nie mieć znaczenia jeśli chodzi o to, że Bóg może pracować przez nią jako Jego władzę. Wyłącznie wtedy, gdy ten autorytet postanawia coś, doradza, wbrew biblijnemu mandatowi, nie powinniśmy postępować za takim prowadzeniem. Serce króla jest w ręku Boga.

Dziś niewielu rozumie ten system autorytet, który Bóg ustanowił. Wielkiej wiary wymaga działanie w tej rzeczywistości. Jednak, Jezus powiedział, że gdy zrozumiemy to, zademonstrujemy taki rodzaj wiary, który On rzadko spotyka. Bądź człowiekiem rzadko spotykanej wiary. Postrzegaj władze jakie Bóg ustanowił w twoim życiu, jako tych, których Bóg używa, aby cię chronić.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.