TGIF_17.11.07 Testowanie produktu

Today God Is First

Logo_TGIF2

Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!
Mat. 25:21

Badania produktów, polegające na zastosowaniu skrajnych warunków, pozwalają na stwierdzenie jak dobrze zostały one wykonane. Zwiększanie nacisku między dwoma przedmiotami pokazuje jak wielkie naprężenia liniowe mogą zostać przez nie wytrzymane.

Ostatecznie zostaje przekroczony punkt „krytyczny”. W sporcie ustalamy punkt „krytyczny” dla sportowców stawiając ich w sytuacji wywierania nacisku. W którym momencie sportowiec traci swoją koncentrację i załamuje się pod naciskiem? Właśnie w takich stresujących chwilach odkrywamy, jak dobrze zostaliśmy przeszkoleni (wytrenowani – przyp. tłum.), aby znosić naciski i podejmować właściwe decyzje bez względu na zewnętrzne wpływy.

Gdy byłem młodszy uprawiałem sport. Zaobserwowałem, że zawodzimy pod presja zazwyczaj wtedy, gdy osiągamy taki punkt, że nasza zdolność do koncentracji na wykonaniu poddaje się trosce o wynik końcowy. To martwienie się o rezultat powoduje, że tracimy koncentrację. Strach przed niepowodzeniem zaczyna rządzić naszymi emocjami i działaniem, co ostatecznie powoduje niepowodzenie. To, czego się boimy, przychodzi na nas. Staje się to samo-wypełniającym się proroctwem.

W życiu poddawanie się presji obserwujemy w postaci nerwowych zachowań, wycofania się, gniewu, zniewag, moralnego upadku, nieuczciwości, aby wymienić tylko kilka przejawów.

Jezus nigdy nie poddawał się presji, On nigdy nie podejmował decyzji w poszukiwaniu wyniku ostatecznego. Zawsze podejmował właściwe decyzje, zawsze działał tak samo, bez względu na okoliczności. Jego życie było oparte o absoluty, a nie na okolicznościach. Nigdy nie poddawał się „sytuacyjnej etyce”.

Bóg powierza nam coraz więcej i więcej odpowiedzialności, On sprowadza coraz większą presję, aby „przetestować produkt”, aby się upewnić, że może nam powierzyć jeszcze więcej odpowiedzialności. Ten proces pomaga nam zobaczyć, gdzie jesteśmy w naszej dojrzałości i określić poziom naszej przyszłej odpowiedzialności.

Czy jesteś produktem, który może wytrzymać warunki testowe? Czy będziesz działał tak, jak Stwórca zamierzył, bez względu na to jak silny jest zewnętrzny ucisk? Wiedz o tym, że nie będziesz mógł tak długo, dopóki nie będziesz miał stałej społeczności z Tym, który cię stworzył i nie będziesz mu nieustannie posłuszny.
Zaufaj Twórcy produktu, On stworzył cię tak, abyś dobrze funkcjonował nawet pod presją. раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.