TGIF_18.04.07 Kto straci życie swoje dla Mnie

Today God Is First

Logo_TGIF2

Bo kto by chciał życie swoje zachować, straci je, a kto by utracił życie swoje dla Mnie, odnajdzie je.
Mat. 16:24

Gdy nadszedł właściwy czas, Bóg wypełnił sny Józefa, a sam Józef już faktycznie nie był tym zupełnie zainteresowany. Jezus powiedział bo kto by chciał życie swoje zachować, straci je, a kto by utracił życie swoje dla Mnie, odnajdzie je.

Bóg chce nauczyć nas innych wartości, tak aby te rzeczy, od których normalnie zaczynamy stały się drugorzędne. Bóg ma na myśli dla nas coś znacznie większego niż to, co nas interesuje na początku.

Nadszedł dzień wywyższenia Józefa, a jednak przez te lata stał się naprawdę bardzo uniżonym człowiekiem. Wiem, że to uniżanie go trwało przez 13 lat od chwili sprzedania go jako niewolnika, gdy został zabrany do Egiptu. Wiemy o tym, jak został fałszywie oskarżony i wrzucony do więzienia. Wtedy wydarzyło się coś innego: Józef odniósł zwycięstwo i zostało mu dane wywyższenie, o które nigdy nie prosił. Wydawało się, że nie był zupełnie zainteresowany tym, co się miało zdarzyć. Obserwował jak faraon zdejmuje pierścień ze swojego palca i wkłada go na palec Józefowi.
On sam nigdy o to nie prosił, chciał tylko wrócić do domu. Tęsknił za powrotem do Kanaanu, aby zobaczyć ojca i aby jego sny się spełniły.

Oto więc, znajdujemy nadzwyczajną niezgodność: uniżenie w istocie rehabilitacji – triumf, który był całkowitym przeciwieństwem wszystkiego, co mógł był przewidywać. Józef chciał wrócić do domu, lecz jednokierunkowy bilet do Kannanu nie był dostępny. Zanim się zorientował miał cały Egipt w kieszeni. Nigdy się nawet o to nie modlił, lecz Bóg potrzebował Egiptu, a to, czego Bóg potrzebował, Józef otrzymał. Józef otrzymał coś, co można mu było powierzyć, ponieważ dla niego nie znaczyło to rzeczywiście wiele. [R.T. Kendall, A Treasury of Wisdom Journal (Uhrichsville, Ohio: Barbour and Company, 1996), styczeń 16 dzień czytania, email books].

deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.