TGIF_20.07.07 Mając zupełną pewność

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. Rzm 4:21


Dlaczego Bóg uznał Abrahama za sprawiedliwego męża? Stało się tak, ponieważ Abraham patrzył poza swoje własne ograniczenia wieku i siły, i uważał Boga za Tego, który jest w stanie osiągnąć swoje cele. Doszedł do takiego miejsca w swoim życiu, w którym zdawał sobie sprawę z tego, że to, co się ma stać, niewiele ma to do czynienia z nim samym, a wszystko zaś jest z Boga. Jego udziałem było zainicjowanie wiary w sobie.

Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary; I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał
chwałę Bogu.
 (Rzm 4:18-20).

Co takiego jest w twoim życiu niemożliwego? Jakie góry stoją przed tobą? Czy są one po to, aby budować twoja wiarę w Tego, który może uzdolnić cię do wejścia na szczyt? Gdy już wiesz, że to jest Jego wolą, abyś coś wykonał, zrób to z wiarą. Wiara wymaga działania, gdy już wiesz, że to ON prowadzi. Może to wymagać pewnego ryzyka. Wiara jest czymś, co czasami wymawia się jak: R-Y-Z-Y-K-O. Abraham nie ograniczał Boga. Właśnie to przekonanie, pewność, Bóg honoruje i nagradza. Tego samego Pan chce od ciebie i ode mnie.
как продвигать сайт в поисковых системах

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.