TGIF_19.07.07 Siła w złamaniu

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Łuk bohaterów będzie złamany, Lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą.
1 Sam. 2:4


W całej Biblii pojawiają się oksymorony
*
. Mówi ona, że złamanie jest siłą. Jak to możliwe? Jak możne złamanie byś siłą? Po to, aby używać mężczyzn i kobiet w pełni ich możliwości, Pan musi łamać Swoje sługi, tak aby posiedli nowy rodzaj siły, która nie jest ludzkiego pochodzenia. Jest to siła w duchu, która rodzi się wyłącznie poprzez złamanie. Paweł został złamany na drodze do Damaszku, Piotr ? po uwięzieniu Jezusa, Jakub ? w Peniel, Dawid ? po zgrzeszeniu z Batszebą; ta lista długo wylicza ludzi, których Pan złamał w różny sposób, zanim mogli zostać użycie na rzecz Królestwa.

Gdy zostajemy złamani, widzimy słabość ludzkiej siły i dochodzimy do zderzenia z rzeczywistością, która mówi, że niczego nie jesteśmy w stanie zrobić naszą własną siłą. Wtedy pojawia się nowa siła, której Bóg używa potężnie. Bóg pysznym się sprzeciwia, lecz pokornym łaskę daje.

Nie bój się złamania, ponieważ może to być składnik brakujący do pojawienia się życia w nowego rodzaju sile i doświadczeniu, jakiego wcześniej nie znałeś. Módl się o złamane i skruszone serc, które Bóg może błogosławić.
____________________________________


*
Oksymoron (z gr. oksýmōron, od oksýs ostry i
mōros głupi), antylogia, epitet sprzeczny – figura retoryczna. Tworzy się
go poprzez zestawienie wyrazów o przeciwstawnych, kłócących
ze sobą znaczeniach. Najczęściej składa się z rzeczownika i określającego
go przymiotnika (np.”gorący lód”, „żywy trup”), albo z czasownika
i określającego go przysłówka (np.”śpieszyć się powoli”). (za Wikipedia)

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.