TGIF_24.07.07 Sens pracy

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Lecz ja pomyślałem: Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga.
Iz. 49:4

Czy kiedykolwiek czułeś się tak, jakbyś spędził swoje życie wykorzystując talenty na darmo? Życie często przelatuje na wykonywaniu doczesnych zajęć, które, wydaje się, mają niewielkie znaczenie dla wieczności.
Wielki prorok, Izajasz, zmagał się też ze swoim własnym życiowym celem. Wiedział, że został wybrany, aby być głosem Bożym, a jednak życie stało się dla niebo bezcelowe. Wszyscy przechodzimy przez takie okresy, gdy cel wydaje się zasłonięty chmurami doczesności i nie widzimy wiele sensu w życiu.
Z drugiej zaś strony Izajasz nie pozostał w tym stanie. Czytamy dalej w tym fragmencie, że znał prawdę o swojej egzystencji. Mógł spojrzeć wstecz, poza obecne okoliczności i wiedzieć, że jego prawdziwa odpłata i cele zostaną objawione w wieczności. Wiedział, że Bóg jest sprawiedliwy i prawy, mógł więc w tej prawdzie umieścić swoje zaufanie.

Gdy życie wydaje się tracić na znaczeniu i sensie, pamiętaj o tym, że jeśli oddałeś swoje życie celom jakie On ma dla ciebie, to owoce twojej pracy zamanifestują się we właściwym czasie.
Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona
(1Tes. 5:24).
topodin

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.