TGIF_24.12.07 Wysokie miejsca

Today God Is First

Logo_TGIF2

Błogo ci, Izraelu! Któż jest jak ty? Lud wspomagany przez Pana, Tarczą pomocy twojej. On też jest mieczem chwały twojej; I schlebiać ci będą wrogowie twoi, A ty będziesz kroczył po ich wzgórzach.
V Moj. 33:29 (BT)

Jednym z najbardziej kasowych filmów naszych czasów były Gwiezdne Wojny, futurystyczny obraz walki sił dobra ze złem w odległym systemie słonecznym innej galaktyki. Siły dobra mogły wygrać swoją walkę tylko w ten sposób, że należało dostać się na teren przestrzeni kosmicznej wroga, po czym znaleźć centralne źródło zasilania energii i zniszczyć je kierując w jego centrum laserowy pocisk. Końcowa scena pokazuje jak główny bohater posyła pocisk w samo serce źródła mocy i wysadza je w powietrze wraz ze wszystkimi złymi osobnikami żyjącymi na tam.

W całej historii, we wszystkich kulturach oddawano cześć bałwanom na wysokich miejscach, na szczytach wzgórz i gór, jako miejscach będących źródłem ich mocy. Bóg powiedział, że te miejsca są obrzydliwością dla Niego. Gdy Bóg sprowadził lud Izraela do Ziemi Obiecanej, polecił im, aby zniszczyli wszystkie wysokie miejsca. Wielokrotnie w historii, Bóg osądzał Izraela za niewykonania tego zadania.

Dziś, każdy większy kult czy zły duch ma swoje własne wysokie miejsce, które musi być zniszczone, zanim zostanie położony sprawiedliwy fundament. Niekoniecznie musi to znaczyć fizyczne zniszczenie tych wysokich miejsc, lecz możesz je burzyć w duchowej wojnie i wstawienniczej modlitwie.

Wysokie miejsca to wszystko, co wynosi się ponad Boga i co jest czczone. Czy są jakieś wysokie miejsca, które w twoim życiu zajmują miejsce Boga? Czy są takie wysokie miejsca tam, gdzie mieszkasz, którymi trzeba się zająć w duchowej wale, aby umożliwić panowanie Królestwa? Musisz zniszczyć te wysokie miejsca po to, aby Bóg mógł w pełni rządzić. Proś Pana, aby pokazał ci te wysokie miejsca, abyś mógł wynieść jedynego prawdziwego Boga.

продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.