TGIF_23.12.07 Otwieranie dostępu do mocy

Today God Is First

Logo_TGIF2

Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.
Jan 17:23

W historii świata pojawiały się takie przełomowe chwile, które zmieniały jej kurs, jak wynalezienie elektryczności, samochodu, odkrycie atomu, telefonu, żeby wymienić tylko kilka. Gdybyśmy nigdy nie znaleźli zastosowania dla tych wynalazków to nadal siedzielibyśmy w ciemnościach, jeździli konno i komunikowali się przez pocztę konną. Niemniej, dostrzegliśmy te możliwości i zastosowania, więc świat jest dziś innym miejscem, niż był wcześniej.

Jezus wypowiedział bardzo ważne słowa, które ma potencjał zmienić świat, jeśli po prostu zastosujemy tą prawdę. Co by było, gdybym powiedział ci, że ta jedna prawda pozwoli ludziom zobaczyć Jezusa i zareagować na ewangelię w taki sposób, jak jeszcze nigdy dotąd nie doświadczyliśmy? Jest to klucz otwierający drzwi zbawienia dla wielu, który ciągle jest w zapomnieniu. A jednak jest to właśnie ta rzecz, w której, my jako dzieci Boże, zawodzimy najbardziej.

A co to takiego? To jedność. Brak jedności w Jego Ciele wierzących uniemożliwia Chrystusowi objawienie się tak wielu. Podejmowano różne wysiłki, lecz Ciało nadal pozostaje podzielone i słabe. Zastanów się nad tym, że istnieje ponad 24.000 chrześcijańskich denominacji we współczesnym świecie a pięć nowych jest uruchamianych każdego tygodnia, jak podaje wrześniowy numer Moody Magazine z 1999 roku. Czy to brzmi jak jedność?

Bóg powołał każdego z nas zarówno indywidualnie jak i jako zbiorowość, abyśmy reprezentowali Chrystusa przed światem, lecz nasza niezależność, pycha i własne ego uniemożliwia nam zjednoczenie dla celów wyznaczonych przez Chrystusa.

Czy jesteś katalizatorem jedności Jego Ciała, czy też instrumentem podziału? Czy ludzie widzą Jezusa z powodu jedności, którą widzą w twojej rodzinie, kościele i wśród twoich pracowników? Stare porzekadło mówi: „Zjednoczeni stoimy, podzieleni upadamy” – to nie tylko dobre bojowe zawołanie, lecz głęboka duchowa prawda, która decyduje o nieszczęściu wielu dusz. Módl się, aby Bóg uczynił z ciebie narzędzie budowania jedności w Jego Ciele.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *