TGIF_25.02.07 Owocne cierpienie

Today God Is First

Logo_TGIF2

 …Rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej
1 Moj. 41:52

Józef nazwał swego drugiego syna Efraim. Urodził mu się on po 13 latach cierpienia, gdy został już uwolniony spod niego. Nazwał tak syna dlatego, że, jak powiedział, rozmnożył go Bóg w krainie cierpienia. Efraim znaczy „dwukrotnie owocny”. Józef przynosił owoce w dwóch sytuacjach: w czasie przeciwności i w czasie swego powodzenia. Gdy Bóg wprowadza nas w czas cierpienia, może to być również czas owocowania. Rzadko zdarza się, aby ktoś przynosił owoce w okresie cierpienia, lecz wiedz o tym, że wtedy korzenie sięgają znacznie głębiej, do duchowej gleby naszej duszy, z powodu naszego naciskania na Boga w tym trudnym czasie. Jest to praca wykonywana na naszym charakterze, której nie widać aż do samego końca tego procesu. Tak było w przypadku Józefa.

Dopiero w kilkanaście lat po takim czasie cierpienia zacząłem dostrzegać owoce prób, których Pan pozwolił mi doświadczyć. Jakże wdzięczny jestem, że mogłem zrozumieć odpowiedzi na niektóre z pytań „dlaczego”, które doprowadziły do nowego życia w Nim, a którego nigdy bym nie miał bez tego czasu.

Samson miał ogromne namaszczenie, lecz brakowało mu charakteru. Widzimy dziś wielu, będących w podobnej sytuacji. Lecz Bóg wzbudza Józefów, tórzy nie tylko mają wielkie namaszczenie na te dni, lecz również wielki charakter. Cierpienie kształtuje charakter.

Jeśli znajdujesz się w czasie cierpienia, wiedz, że jest to czas naciskania na Boga. Niech twoje korzenie rosną w głąb. Z każdym razem, gdy jest susza, korzenie drzew są zmuszane do sięgania głębiej w glebę, aby znaleźć wodę. Takie czasy mają na celu stworzenie takiej głęboko zakorzenionej wiary, aby nasza natura została zmieniona na zawsze.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.