Fragment Laski Pasterza, proroctwa na bieżący rok


ZAMIEŃ BOŻE OBIETNICE W TWOJE DZIAŁANIE

Nikt nie chce robić kolejnej wycieczki po pustyni, to nie czas na krążenie w kółko. Mamy chodzić mając prawdziwy cel, kierunek i plan, wykorzystując do maksimum każdą sposobność, ponieważ wiemy, że czasu jest mało (p. Ef. 5:14-17). Apostoł Paweł poleca nam, abyśmy zdecydowanie zmierzali do jednego, prawdziwego celu ( p. Flp. 3:12-16).


Nikt nie ma czasu na wędrowanie wokół góry porażki i niewiary;mamy uchwycić się Bożych obiet nic, wziąć Go za Słowo i stać zdecydowanie w wierze. Jak ujawniliśmy to w poprzednim rozdziale, widzimy Boga łączącego przychylność i wiarę, uwalniającego nas w wierze, która wierzy Bogu i podejmuje działania. Bóg uwalnia wiarę, która sprawia, że to, co niewidzialne staje się widoczne. (Hebr. 11:1-6). Stań zdecydowanie i miej odwagę ogłaszać obietnice Boże. Duch Boży wykona wszystkie Boże obietnice.


Ostatnio Bóg objawił mi to bardzo zachęcające przesłanie:


Będzie to czas, gdy Mój lud zacznie wierzyć w to, o czym wiedzą.
Moje słowo przesunie się z głowy do serca i do rąk
„. Zamiast zadowolenia z tego, że siedzimy i słuchamy, będziemy wykonawcami Słowa, przezwyciężającymi zwiedzenie (p. Jk 1:22). Bóg wyznaczył nas do tego, abyśmy chodzili w zwycięstwie, a nie pokonani. Mamy być zwycięzcami, a nie ofiarami. Nigdy nie zapomnij Bożej obietnicy, że żadna broń ukuta przeciwko tobie, nic nie wskóra (Iz. 54:17). Tak, konflikty ogromnie się nasilą, niemniej zwycięstwa będą o wiele bardziej wyraźne i zdecydowane. Ludzie Boży uchwycą się obietnic Bożych z prawdziwą wiarą. Słowo Boże stanie się żywe w sercach Jego ludu.
Nie będzie już więcej zadrukowaną kartką papieru, lecz żywymi Boskimi obietnicami danym nam przez Kochającego Boga.


PUSTYNNE WĘDROWANIE ZBLIŻA SIĘ DO KOŃCA

Ciało Chrystusa stoi na skraju największego w historii ludzkości poruszenia Bożego. Każdy z nas powinien oczekiwać szybkiej i radykalnej zmiany. Nie mamy już więcej czasu, ani pragnienia na następną wycieczkę wokół tej góry; musimy wejść do obietnic Bożych już dziś. Nie ma znaczenia jak bardzo zmieszani i zakłopotani byliśmy do tej pory, dzisiaj jest dzień, w którym możemy wyraźnie znaleźć znak wskazujący wyjście i zakończyć pustynną wędrówkę (p. Ps. 119:105 i 119:130). Zaczniemy chodzić w naszym przeznaczeniu: szukania przede wszystkim Królestwa Bożego.
Paweł w 2 Kor. 5:9 stwierdza: „Dokładamy starań, aby… Jemu się podobać”.
Musimy gorąco pragnąć w pełni dokończyć naszego biegu ? podobnie jak to, aby usłyszeć jak Pan mówi: „Dobrze zrobione, sługo dobry i wierny”.
Nie może być wyższego celu. Wejdź do obietnicy Pana w swym życiu. Nawet jeśli wydaje się, że dzień, w którym miało to się zdarzyć przyszedł i przeminął, nie wierz kłamstwu, oto wszyscy jesteśmy w nowym dniu Pańskim. Wstań, zatem i weź swoją obiecaną ziemię. Szybko odkryjesz, że Jego obietnice są: Tak, Tak!


NASZ NAJWYŻSZY CEL: ROZWÓJ KRÓLESTWA BOŻEGO

Duch Święty naświetla List do Kolosan. Zostaje przekazany wspaniały proroczy wgląd dotyczący Majestatu Mistrza. Zwróć uwagę na to, jak Paweł modli się o to, abyśmy chodzili wiernie w Kol 1:9-11:


Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w
poznawaniu Boga, Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości

Dobrze zrobimy poświęcając czas na studiowanie Listu do Kolosan z modlitwą, szukając wyraźniejszego zrozumienia panowania Chrystusa. Im lepiej pojmiemy Go tym lepiej będziemy rozumieć Jego powołanie nad naszym życiem.


Naszym najwyższym celem musi być promowanie KRÓLA w Jego królestwie.
Każdego dnia
naszą modlitwą musi być: „jak w niebie tak i na ziemi” (Łuk. 11:2).
Musi przyjść szybka synchronizacja naszej drogi z wolą nieba. Podobnie jak Chrystus mógł powiedzieć: „Czynię tylko to, co widzę, że Mój Ojciec czyni” ? musimy mieć wyraźny punkt skupienia uwagi.

Niezbędne jest, abyśmy utrzymywali głęboką więź ze Słowem Bożym ? to przyniesie wolność, której potrzebujemy, aby zbliżać się do Pana. Każdego dnia musimy szukać coraz większego zbliżenia do Chrystusa, większego, zawsze głębszego poddania naszej woli Jego woli. To wtedy, gdy Go spotykamy w wierze ? otwarcie i z ufnością ? zostajemy przemienieni w Jego podobieństwo (2 Kor. 3:18).


———————————————————————-


NIEKTÓRZY WIELCY MĘŻOWIE ODEJDĄ

Pokazano mi, że będzie to też okres, w którym pewnie wielcy czempioni dokończą swego biegu. Dobrze biegli i dokonali promocji Króla w Jego Królestwie. Z wielką czcią, wiernie nieśli święty ogień i teraz zostają powołani do przekazania pochodnii. Świat będzie płakał widząc tych mężów stanu odchodzących z ziemi. Moje serce cieszyło się ich zwycięstwem, a zostało zmartwione naszą stratą. Nich Bóg wzbudzi więcej szlachetnych mężów stanu, którzy w pełni pójdą za Panem. Pan był bardzo zajęty przygotowywaniem przywódców na te dni. Święci, odważni liderzy pojawią się z sercami płonącymi dla Królestwa Bożego.


ŚWIATOWE PRZYWÓDZTWO ZMIENI SIĘ

Pojawią się nowe twarze; wielu światowych liderów zmieni się ? zaczniemy słyszeć o nazwiskach i miejscach, o których dotąd nic nie wiedzieliśmy. Zmienia się wygląd światowych polityków. Wielka Brytania przejdzie pewne zmiany przywództwa. Pokazano mi, że będzie próbowała dosiąść silnego konia, lecz zdecyduje się zasiąść tylko daleko z tyłu. Jazda będzie więc nierówna ? koń i jeździec wpadną w dół; jednak oboje ocaleją dzięki świeżemu deszczowi, który właśnie spadł i woda złagodzi ich upadek. Deszcz wydaje się mówić o biblijnej prawdzie.
Módlcie się o wielkie przebudzenie, aby wybuchło w Wielkiej Brytanii.


GORMADZĄ SIĘ CHMURY ŚMIERCI

Pokazano mi potężne, straszliwe chmury śmierci, które zbierają się ? diabeł będzie chciał rozproszyć je po całej ziemi. Święci, musimy modlić się intensywnie, aby uniemożliwić duchowi śmierci zabranie niezliczonych ilości grzeszników, zanim zostaną oni zdobyci dla Chrystusa. Zasięg AIDS znacznie wzrósł; żadne raporty nie pokazują jak naprawdę jest dotkliwa ta choroba. W tym roku zaczniemy słyszeć raporty dotyczące rozszerzania sie AIDS. Lecz kościół rozwinie się w dziedzinie uzdrowienia. W imieniu Jezusa każde kolano musi się ugiąć, nawet AIDS i rak, i wszelkiego rodzaju choroby, i słabości. Teraz nie jest czas na panikowanie, lecz jest to czas modlitwy. Nic nie jest zbyt trudne dla Pana (p. 1 Moj. 18:14).


OGIEŃ PRZEBUDZENIA SPADNIE NA BYŁY ZWIĄZEK RADZIECKI

Wiatr Bożego Ducha rozpali ogień przebudzenia w byłym Związku Radzieckim.
Oczekuj tego, że zobaczymy wielu odważnych świadków z Ukrainy. Będą oni chętnymi pracownikami na Pańskich żniwach. Młodzież Rosji już jest gotowa do żniwa, lecz potrzebne będą prawdziwe znaki i cuda, aby zwrócić ich serca do Chrystusa. Wielu młodych liderów będzie szkolić tysiące innych w byłym Związku Radzieckim.


Oczekuj tego, że będziemy świadkami ogromnych ośrodków szkoleniowych pojawiających się w Rosji, które będą wyposażać nowo nawróconych do zdecydowanego stania w wierze. Miecze i włócznie będą dane w ręce tych młodych czempionów. Szkolenie i wypuszczenie ich do służby w potężny sposób przyspieszy to. Nie ma czasu do stracenia, pamiętaj, Jezus powiedział( Jn 4:35):


Czy wy nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam: Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa.


Bóg otworzy różne obszary mediów i ewangelia będzie w potężny sposób ogłaszana.


KRAJE ZMIENIĄ SWOJĄ LOJALNOŚĆ

Wkrótce Ameryka będzie widziała coraz wyraźniej swoich prawdziwych przyjaciół, Ukryte sprawy różnych krajów wyjdą na światło.
Naszemu krajowi nie wolno zawieść w zdecydowanym staniu po stronie Izraela.
Nie możemy pozwolić na to, aby media kontynuowały zatruwanie naszego kraju kłamstwami dotyczącymi Izraela. Pomimo wszystkich problemów Pan zapewni nam łaskę i miłosierdzie, jeśli będziemy pokutować i zwrócimy się do Boga szukając Jego dróg.


TO CO NADNATURALNE STANIE SIĘ BARDZIEJ NATURALNE

Ewangelia będzie głoszona wśród wielkich znaków i cudów.
Wielu będzie włączonych do znacznie większej obecności Ducha, chodząc w mocy i autorytecie. Ponieważ zbliżamy się do końca czasów żniwo zarówno dobrego jak i złego dojrzewa. Oczekujcie wielkich manifestacji Bożej mocy; oczekujcie tego, że będziecie oglądać ogromnie manifestacje Bożej mocy w kościołach nurtu głównego. Obietnica dotycząca Ducha Świętego jest taka, że będzie On wylany na wszelkie ciało.


GRANICE I LINIE BRZEGOWE ZOSTANĄ PRZESUNIĘTE

Widziałem zmieniające się mapy krajów, granice i linie brzegowe przesuwane.
Wściekłe fale będą uderzać na brzegi, nie budujcie więc na terenach nizinnych w pobliżu wielkich wód. Jeśli kościół będzie modlił się wiele ze zniszczeń i wiele śmierci zostanie wyrwane z tych sztormów zarówno na morzu jak i lądzie. Rzeki będą się przelewać przez koryta, w niektórych obszarach spadną rekordowe opady.


RYNEK FINANSOWY BĘDZIE ROZKOŁYSANY

Rynki finansowe rozchwieją się. Będziemy świadkami wzrostu handlowego. Lecz w wielu miejscach finanse staną się bardziej kapryśne i będą przechodzić z rąk ludzi, którzy nie byli wierni w zarządzaniu swoją gotówką i przeskoczą wody, aby dotrzeć do rąk wiernych sług Bożych. Ci szafarze mogą spodziewać się, że ich chleb (rzucony nad wodami) będzie wracał do nich wielokrotnie.
Mogą spodziewać się tego, że ich przychody skoczą wysoko i na stałe. Bóg będzie dawał powodzenie Swoim wiernym szafarzom po to, aby mogli umacniać Jego dzieło.


GŁOS BOŻY

Duch Święty otwiera uszy wierzących, aby słyszeli wyraźniej głos Boży. Wszyscy, którzy poszukują tego słyszenia, będą słyszeć głos Pana wyraźnie.
Wycisz się i wiedz, On jest Bogiem ? p. Ps. 46:10-11. Uważajcie niebiosa ? będą oni wyraźnie ogłaszali przesłanie Pana. Ilość objawienia wzrośnie, zatem proście o to, aby wasze duchowe uszy i oczy zostały otwarte (p. Ef. 1:17-18).


GŁOS SYREN

Wiele dni przed tą Laską Pasterza, stale słyszałem wycie syren. W czasie podróży do wielu głównych miast na świecie, w każdym miejscu moją uwagę zwracał głos syren. Alarm już się odzywa ? ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, pieśń strapienia.


Niech nam Bóg pomoże czuwać, być gotowymi i uprzedzonymi, abyśmy stali na naszym stanowisku. Módlcie się o to, aby Bóg objawił wszelkie ukryte dzieła ciemności. W miarę jak się będziemy wstawiać, Bóg sprawi, że plany przeciwnika zostaną ujawnione i pokrzyżowane. Proś Boga, aby posłał Swoje zastępy, które będą chronić i bronić świętych. Musimy chcieć być posłuszni wszystkiemu, co Bóg mówi, gdy mówi do nas. Na przykład, jeśli powie, abyśmy odwołali wyjazd, musimy być szybko posłuszni. Pamiętajcie,


nie samym chlebem człowiek żyje, lecz każdym słowem, które z ust Boga pochodzi.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.