TGIF_25.04.07 Okupione potem wyniki

Today God Is First

Logo_TGIF2

Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach; Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego.
Psalm 127:2

Wejście do Ziemi Obiecanej w biznesie zmieni twój i mój sposób w patrzenia na pracę. Nie będziemy już więcej uważać wczesnego wstawania i późnego chodzenia spać, za Boży sposób. Mieszkanie w Zimie Obiecanej oznacza, że wiesz o tym, że Bóg jest źródłem zaopatrzenia a praca aktem uwielbienia Go. Zaspokojenie potrzeb jest produktem ubocznym, a nie celem samym w sobie. Praca nie jest już czymś, co ma być zroszone potem i znojem, aby wyjść na swoje. „Czy to może być prawda?” możesz zapytać? Bóg już jasno postawił sprawę, mówiąc, że posłuszeństwo jest gwarancją zaopatrzenia. Za każdym razem, gdy wychodzimy poza zwykły dzień pracy z powodu strachu przed brakiem zaopatrzenia, otwieramy się na niewiarę. Mówimy, że od nas zależy to, aby coś się działo. Z pewnością, czasami pracujemy dłużej z powodu jakiegoś pilnego terminu, lecz musimy być pewni, że nasze motywacje nie wynikają ze strachu utraty czegoś, lub strachu przed brakiem zaopatrzenia. Jeśli jesteśmy posłuszni temu, do czego nas Bóg powołał, On zaspokoi każdą naszą potrzebę. Może to być trudna lekcja dla wierzących pracowników nastawionych na osiąganie celu.

Przypominam sobie, jak to się stało, kiedy to zrozumiałem. Byłem pracoholikiem, długie godziny w pracy to były normalne. Wtedy Bóg wstrząsnął moim światem i zostałem wezwany przez przyjaciela do zbadania motywacji, które kierowały długim przesiadywaniem w pracy. Zdałem sobie sprawę z tego, że źródło tkwiło w strachu. Gdy już to raz zrozumiałem, odmówiłem pracy w nadgodzinach, pomimo że naturalny człowiek mówił mi, że nie jestem w stanie czegoś zrobić, jeśli będą pracował w ramach zwykłego tygodnia pracy. I znów, takie wnioski opierają się na braku wiary. Jeśli jesteśmy posłuszni temu, do czego nas Bóg powołał, to nie będzie żadnych braków. Czasami, może być mniej niż to, co chcielibyśmy; a czasami więcej niż zasługujemy. Takie są Boże sposoby.

Biblia mówi nam, abyśmy wyszli z Babilonu. Babilon jest systemem pracy i filozofii, które są przeciwne do Bożych dróg. Czy działasz w jakimkolwiek aspekcie pracy pochodzącym z babilońskiego systemu wartości? Proś Pana, aby ci to objawił. Zacznij chodzić w wolności, którą Pan nam dał w naszym zawodowym życiu.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.