TGIF_25.08.07 Prawdziwa pokuta w kraju

Today God Is First

Logo_TGIF2

A gdy król usłyszał słowa zakonu, rozdarł swoje szaty
2 Krn 34:19

Jozjasz był pobożnym królem w Izraelu. Zanim jednak doszedł do władzy, kraj popadł we wszelkiego rodzaju zło. Jeden mężczyzna, Manases,  doprowadził naród do stanu nieugiętego zła i Bóg miał ostatecznie tego dosyć.

Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzę na Jeruzalem i na Judę takie nieszczęście, że każdemu, kto o tym usłyszy, w obu uszach zadzwoni, i rozciągnę nad Izraelem mierniczy sznur Samarii i pion rodu Achaba, i wytrę Jeruzalem, jak się wyciera misę, a po wytarciu obraca się dnem do góry. (2 Krl. 21:12-13).

Jozjasz doszedł do władzy tuż przed wykonaniem tego sądu. Zaczął oczyszczać kraj ze zła paląc wszelkie bałwochwalcze świątynie, wypędzając prostytucje i homoseksualizm z ulic miast i niszcząc okultystyczne miejsca kultu. Zrobił to nawet nie czytając Słowa Bożego, lecz dzięki pracy Ducha Świętego w jego sercu. Wtedy, pewnego dnia, Pisma, które drzemały uśpione przez lata, zostały znalezione w świątyni i miały one ogromny wpływ na króla Jozjasza.

A gdy król usłyszał słowa zakonu, rozdarł swoje szaty,Po czym dał Chilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Michy, pisarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi taki rozkaz: Idźcie, zasięgnijcie rady Pana o mnie i o pozostałych w Izraelu i Judzie co do słów znalezionej księgi, gdyż wielki jest gniew Pana, jaki rozgorzał na nas za to, że nasi ojcowie nie przestrzegali nakazu Pańskiego i nie postępowali zgodnie ze wszystkim, co jest napisane w tej księdze. (2 Krn. 34:19-21).

Jozjasz był załamany, rozdarł swoje szaty w pokucie, padł na kolana i pokutował za zło swojego kraju. Stanął w wyłomie i Bóg uczcił Jozjasza; niemniej to nie było jeszcze wszystko. Bóg ciągle musiał osądzić naród za jego poprzednie zło uczynione pod panowaniem Manasesa.

Ponieważ zmiękło twoje serce i ukorzyłeś się przed Bogiem, gdy usłyszałeś jego słow przeciwko temu miejscu i przeciwko jego mieszkańcom, i ukorzyłeś się, i rozdarłeś swoje szaty, i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i Ja – mówi Pan. Oto Ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie, twoje oczy nie ujrzą całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce i na jego mieszkańców. (2 Krn. 34:27-28).

Bóg zachował Jozjasza na czas jego panowania, lecz po jego śmierci sąd spadł na ten naród. Nie ma kraju odpornego na Boży osąd, módl się o swój kraj, módl się, aby twój naród miał podatne na pokutę serce, zarówno wśród przywódców jak i pospolitego ludu.раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.