TGIF_24.08.07 Boże wymagania rekrutacyjne

Today God Is First

Logo_TGIF2

I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział;
Dz. 9:8a

Gdy Bóg wzywa jednego ze Swych sług do służby, często towarzyszy temu wiele mozołu. Liczną są przykłady na to, że Bóg ujawnia Swoją obecność przez okoliczności, które obciążają tą osobę, aż do samego dna duszy.

– Zobacz na Pawła, który został uderzony ślepotą na drodze do Damaszku.
– Zobacz na Piotra, który, kiedy wyrzekł się Jezusa, popadł w całkowitą rozpacz.
– Zobacz na Szadracha, Meszacha i Abednego, którzy zostali wrzuceni do pieca ognistego.
– Zobacz na Daniela, który został wrzucony do dołu z lwami.
– Zobacz na Dawida, który został zmuszony do ucieczki od swego pracodawcy i do życia uciekiniera na wiele lat.

Może nam się to wydawać dziwne, że Bóg używa tak straszliwych przeciwności, aby przygotować Swoje sługi do wielkiej służby, lecz taki jest Boży sposób. Bóg wie, że ludzkie serce nie jest zdolne do dobrowolnego wybierania sytuacji, które wiodą nas daleko poza naszą bezpieczną strefę. Celowo sprowadza nas do tych trudnych miejsc, aby wypróbować nas i poprowadzić głębiej w glebę Jego łaski.

W jałowych regionach świata drzewa nie mogą przetrwać jeśli ich korzenie nie wejdą głęboko, tam gdzie możne znajdować się woda. Gdy już raz sięgną do tej wody, stają się mocniejsze niż jakiekolwiek inne drzewa rosnące w tropikalnych klimatach. Ich system korzeniowy zapewnia, że wytrzymają każdą burzę. W podobny sposób, Bóg wprowadza nas w skrajnie trudne sytuacje, po to wykazać Swoją moc i sprowadzić nasze duchowe korzenie głębiej.
Przyjacielu, Bóg może zabrać cię przez czasy, w których będziesz kwestionował Jego miłość do ciebie. W takich chwilach, musisz uchwycić się kraju Jego szaty, abyś mógł zobaczyć jaki ma w tym cel. Nie porzucaj przekonania; będzie obficie wynagrodzone.
Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał; A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. (Hebr. 10:36-38).aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.