TGIF_25.11.07 Poszerz swoje granice

Today God Is First

Logo_TGIF2

Obyś mnie prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice…
1 Krn. 4:10

Jest wspomniany wyłącznie jeden raz w krótkim opisie w Starym Testamencie, a jednak to, co powiedział i to co jego życie zapowiada mogłoby wypełnić liczne tomy. Był człowiekiem, którego Bóg postrzegał jako kogoś godnego zanoszonej prośby, która miała znaczące konsekwencje dla niego i jego rodziny. Miał na imię Jabez i oto jak opisuje go Pismo:
Lecz Jaabes był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jaabes, gdyż pomyślała: W bólu rodziłam. (10) A Jaabes wołał do Boga Izraela tymi słowy: Obyś mi prawdziwie błogosławił i mposzerzył moje granice, oby ręka twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. (1 Krn. 4:9-10).

Gdy myślisz o granicach, to prawdopodobnie masz na myśli ziemię czy jakiś obszar, który należy do ciebie. Jezus często mówił o udzielaniu odpowiedzialności w oparciu o to, co najpierw robimy z małymi rzeczami. Jaabes musiał być bardzo odpowiedzialną osobą. Bóg opisuje go jak kogoś znakomitego (był bardziej poważany). Musiał on rozumieć, co to rzeczywiście znaczy być błogosławionym przez Boga, wiedział, co to znaczy naciskać na Boga i prosić o Bożą przychylność z pasją. Bóg widział serce tego mężczyzny i spełnił jego prośbę: jego granice zostały rozszerzone! Żył nie doznając bólu. Wyobraź to sobie!

Bóg poszerzy czyjeś granice wyłącznie wtedy, gdy wie, że ta osoba wykorzysta to odpowiedzialnie, że będzie zarządzała tym, co jej zostało dane w świetle Bożego Królestwa. Taki nowy obszar może oznaczać osobiste wpływy i/bądź fizyczne terytorium.

Bardzo rzadko zdarza się żyć bez bólu. Ból często jest potrzebny do kształtowania nas i jest to jedyny wyjątek, jaki widzę w Piśmie. Jaabes musiał być człowiekiem o niezwykłej integralności wewnętrznej i czystości serca.

Czy ty też jesteś taką osobą? Czy Bóg może rozszerzyć twoje granice i powierzyć ci ich wykorzystanie dla Jego celów? Proś Boga jeszcze dziś, aby rozszerzył twoje granice. Proś, aby uczynił cię mężczyzną czy kobietą godną takiego zaufania.

продвинуть сайт в топ 10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.