TGIF_26.11.07 Wolność i granice

Today God Is First

Logo_TGIF2

A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?
Rodz. 3:1

Bóg ma wielkie serce w udzielaniu człowiekowi wolności oraz granic wolności, aby zarządzać tym, co Sam nam powierzył, granic, które mają nas chronić przed złem. Granice w Ogrodzie Eden nie miały na celu ograniczania Adama. Człowiek popadł w problemy, gdy zakwestionował te granice. Bóg zapewnił wszystko, co było potrzebne do życia, powierzył również człowiekowi odpowiedzialność za gospodarowanie i pracę w Ogrodzie. W tej wolności była zawarta odpowiedzialność, Bóg wiedział, że zostaliśmy stworzeni tak, aby wyrażać kreatywność poprzez pracę.

Każdy z nas musi być zarówno wolny jak i mieć pewne granice w swym zawodowym życiu. Za każdym razem, gdy wynajmujesz się do pracy, musisz być wolny w podejmowaniu pewnych decyzji. Potrzebna ci jest pewna władza, aby zajmować się sprawami w ramach twojego działania. Muszą być również wyznaczone ograniczenia w obszarze twojej odpowiedzialności. Musisz wiedzieć, gdzie one przebiegają i utrzymywać się wewnątrz nich. Zarówno wolność jak i ograniczenia zawsze znajdują się pod parasolem Bożego autorytetu i naszych władz w pracy.

Jezus rozumiał to. Gdy po chrzcie był kuszony przez 40 dni, diabeł rzucał Mu wyzwania, aby wyszedł poza Swoją wolność i granice (p. Mat. 4:1-11). Szatan powiedział, że Jezus ma moc do tego, aby zamienić kamienie w chleb. Jezus był głodny i z łatwością mógł usprawiedliwić wykorzystanie mocy do nakarmienie Siebie. Niemiej, rozumiał to, że nie mógł robić niczego poza granicami Bożej woli dla Swego życia. Było Bożą wolą, aby Jezus był kuszony i aby wytrwał w tych pokuszeniach. Bóg pokazywał Swemu Synowi, że nie samym chlebem człowiek żyje, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych (Mat. 4:4b).

Ty i ja jesteśmy kuszeni każdego dnia, aby wyjść poza granice wyznaczone nam przez Boga. Czy jest to rozwiązywanie problemów finansowych, które pojawiły się przez długi, czy podejmowanie złych decyzji pod wpływem presji, czy manipulowanie kimś tak, aby korzyści przypadły dla nas; to wszystko reprezentuje postawę buntu wobec Boga.

Proś Boga, aby pokazał ci Jego wolność i granice wyznaczone dla twojego życia. Są one po to, aby twoje życie rozwijało się, a nie było ograniczane.  

seo раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.