TGIF_26.12.07 Praca z całego serca

Today God Is First

Logo_TGIF2

W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce, toteż szczęściło mu się.
2 Krn. 31:21

Hiskiasz był pobożnym królem, był również utalentowanym biznesmenem i budowniczym. Był odpowiedzialny za wiele godnych uwagi projektów, które zostały pisane w szczegółach w Starym Testamencie. Z powyższego fragmentu dowiadujemy się, że Hiskiasz posiadał dwie główne cechy, które przyczyniły się do jego sukcesu i powodzenia: szukał Boga i pracował z całego serca, zachowując Boże przykazania.

Boży sukces wymaga partnerstwa między tobą i Bogiem, ponieważ w Bożej ekonomii sukces oznacza osiągnięcie celu, dla którego Bóg cię stworzył. Ten cel nigdy nie może zostać odkryty bez szukania Boga z całego serca. Możesz osiągnąć wielkie rzeczy bez szukania Pana, lecz nigdy nie zdobędziesz tego, co Bóg dla ciebie przygotował. Jeśli Go nie szukasz, może się okazać, że wspinasz się na szczyt drabiny, która jest oparta o niewłaściwą ścianę.

Co to znaczy szukać Boga? Oznacza to czas spędzony w ciszy przed Jego tronem, oznacza czytanie Jego Słowa po to, aby poznać Go w sposób bardziej intymny. Znaczy to rozwijanie umiejętności słuchania Jego głosu tak, abyśmy wiedzieli kiedy zwrócić się w prawą, a kiedy w lewą stronę. Bóg chce, abyś to wiedział.

Czy chcesz poświęcić czas, aby Go poznać? Jeśli tak, to możesz być pewny, że On sam poprowadzi cię w tych rzeczach, które przyniosą sukces w każdym aspekcie twojego życia.

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.