TGIF_27.12.07 Królowie i kapłani

 

…i uczynił nas dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi.
Obj. Jana 5:10

Biblia opisuje dwie oddzielne role w Starym Testamencie – królów i kapłanów. Królowie rządzili, kapłani byli religijnymi przywódcami. Nowy Testament ujawnia, że wszyscy jesteśmy królami i kapłanami z powodu odkupieńczego dzieła Chrystusa.

Dziś królowie najczęściej reprezentowani są przez biznesmenów i politycznych przywódców, podczas gdy pastorzy reprezentują role kapłańskie. Bóg powołuje każdego z nas do wypełnienia obu ról równocześnie. Niemniej jednak, nasze role zawodowe często powodują podział, który jest niezrozumiały zarówno dla pracujących wierzących, jak i pastorów. Ten brak zrozumienia doprowadził do osłabienia i zmniejszenia skuteczności Kościoła.

Pastorzy często winni są patrzenia na swoich pracujących wierzących jak na znak dolara. Czasami uważają, że są to ludzie, którzy mogą coś wnieść do ich służby, zamiast wyposażać ich do używania darów i talentów, aby mogli wpływać na swoje miejsca pracy jako pola misyjne.

Wierzący biznesmeni starają się z kolei sprawić, aby pastorzy działali w swoich kościołach jak w biznesie i używają swoich świeckich sposobów do osiągania duchowych celów. Często postrzegają pastora jako najważniejszego pracownika służby, zamiast samemu wziąć odpowiedzialność za wykonanie pracy w tej służbie.

Jest to smutny grzech, który funkcjonuje w Ciele Chrystusa i który wymaga pokuty z obu stron. Dopóki go nie rozpoznamy, nigdy nie zobaczymy rzeczywistego przebudzenia, które Bóg chce dać społeczności biznesmenów, a pastorom nie uda się zbudować koalicji potrzebnej do wypełnienia całego dzieła Kościoła w ich społeczności.

Czy jesteś pastorem, który nie dostrzegł powołania jakie pracujący wierzący otrzymali w swoich miejscach pracy? Jeśli tak, to proś Boga o przebaczenie patrzenia na nich jako na tych, którzy mogą być używani do twoich celów.

Czy jesteś wierzącym, który postrzega kościół jako następny biznes, który należy prowadzić w oparciu o światowe pomiary? Czy widzisz rolę pastora jako kogoś, kto jest przede wszystkim odpowiedzialny za pracę służby? Jeśli tak, to musisz pokutować i prosić Boga o przebaczenie tego niebiblijnego poglądu. Bóg powołał was obu do wypełnienia Jego celu wspólnie poprzez wasze talenty i obdarowania.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.