TGIF_28.08.07 Motywacje powołania

Today God Is First

Logo_TGIF2

Ufaj, wstań, woła cię. Ufaj, wstań, woła cię.
Mark 10:49

Każdego dnia pracy wstrząsamy ramionami nad kimś, kto nie spotkał Jezusa, jakiego my znamy osobiście. Bóg używa potrzeb, aby przyciągnąć nas do Siebie. Jakie potrzeby, które może zaspokoić wyłącznie Jezus, ma twój współpracownik? Być może to ty jesteś narzędziem, którego On chce użyć, aby przyprowadzić tą osobę do Siebie. Wymaga to tylko dostępności i chęci dostrzeżenia ludzi z potrzebami, i wskazania im na Chrystusa, które je zaspokaja. Módl się dziś o boskie spotkanie.

Czy pamiętasz okoliczności, w których Bóg po raz pierwszy powołał cię do społeczności z Nim? Czy potrzebowałeś wtedy czegoś? Czy była to kryzysowa sytuacja? Każdego dnia Bóg powołuje kogoś do życia w Nim przez różnorodne okoliczności, a najczęściej to te okoliczności wiążą się z takimi potrzebami, które tylko Bóg może zaspokoić.
Bartymeusz chciał widzieć. Był biednym żebrakiem, który słyszał o Jezusie i o cudach, które On czynił. Tłumy gromiły go za szukanie Jezusa, a jednak on wołał głośno.
I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. (Mk. 10:48,50).

Tego dnia Bartymeusz po raz znowu widział, lecz, co więcej, po raz pierwszy zobaczył swymi duchowymi oczami.

поисковая оптимизация бизнес сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.