TGIF_29.12.07 Słowo Rhema

Today God Is First

Logo_TGIF2

Bo z kamieniem polnym jesteś sprzymierzony …
Job 5:23a

Gdy po raz pierwszy spotkałem moją żonę, byłe pod wielkim wrażaniem, że muszą zrobić coś raczej dziwnego. Zdecydowałem, że będę jej wysyłał w pudełku kamienie z wersetami, które opisują w jaki sposób Bóg używał kamieni w Biblii. Miałem zamiar wysłać to anonimowo z firmy o nazwie „Significant Momnets” (Znaczące chwile). Miałem tak robić przez sześć miesięcy, a w ostatnim miesiącu planowałem posłać ostatni kamień z notką, która mówiła: „Najbardziej znacząca chwila to dzień, gdy spotkałem ciebie”. Miałem się podpisać na liście w tej ostatniej przesyłce. Niemniej, zanim to się stało, plany zostały zrujnowane.

Pomagałem jej przy przeprowadzce. Opowiadaliśmy sobie różne historie rodzinne i zaczęła mi mówić o tym, skąd się wzięło jej nazwisko. Jej ociec był sierotą. W Anglii, gdzie wówczas mieszkał dawano sierotom różne imiona wybierane z ich imiennika. Nazwali jej ojca „Staines” co oznacza kamienne miejsce. Później okazało się, że jego prawdziwym nazwiskiem było Malcolm Stones (Stones – kamienie). Niemal zjechałem z drogi, gdy to usłyszałem, cały mój plan legł w gruzach, lecz moja wiara posunęła się o lata świetlne do przodu. Powiedziałem jej o moim planie, ponieważ w tym momencie wydawało się to już zbyt oczywiste. Oboje spojrzeliśmy na siebie zdumieni.

W następnym miesiącu wyjechałem w podróż. Dała mi malutką paczuszkę z kartką, na której był cytat z Księgi Joba: Bo z kamieniem polnym jesteś sprzymierzony ….(Jo. 5:23a) Było to słowo rhema dla nas obojga, Bóg wykorzystał ten czas na potwierdzenie naszej relacji.

Biblia mówi o Słowie Bożym jako o czymś żywym. Rhema jest to greckie słowo oznaczające „żyjący”. Czasami Duch Święty mówi przez żywe Słowo w odniesieniu do specyficznych sytuacji, w których znaleźliśmy się. Jest to jedna z tych tajemnic, które Bóg od czasu do czasu czyni. Gdy czytasz swoją Biblie, bądź świadom Słowa Bożego rhema. Pan może mówić do ciebie w specyficzny, nieprawdopodobny dla ciebie sposób.

продвижение сайта веб дизайн

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.