TIGF_18.09.07 Powołani do kunsztu

Today God Is First

Logo_TGIF2

I rzekł Pan do Mojżesza:Patrz! Powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy,i napełniłem go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, (pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie.
2 Moj 31:1-5

Besalel został powołany przez Boga do wykonania najważniejszej pracy dla Niego. Jestem pewien, że on sam wierzył w to, że to w sposób naturalny został obdarowany manualnymi zdolnościami do wykonywania prac ze złota, srebra i brązu. Prawdopodobnie nie łączył tego w ogóle Bożym dziełem, lecz Pismo mówi, że to Bóg wybrał go i dzięki Bożemu Duchowi uzdolnił go do tego.

Czy Bóg powołuje mężczyzn i kobiety do ich zawodów, aby wypełnić Swoje cele? Aby wykonać to, co jest konieczne do zrobienia na całym świecie? Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, jak wiele zawodów jest na świecie? Jak to się wszystko równoważy wśród ludzi na całym globie? Czy to tylko dzieje się przypadkiem? Czy to tylko przypadek, że mamy tylu lekarzy, tylu księgowych i tylu geologów?

Twoje zainteresowanie zawodem nie zrodziło się z ciebie samego. Tak wielu pracujących wierzących i samych pastorów popełniło ten błąd, aby zachęcać nas do tego, abyśmy gorąco pragnęli chodzić z Chrystusem w miejscu pracy w pościgu za wolnym miejscem do służby. Odsuwanie nas od miejsc pracy, gdzie tak wielki żniwo czeka na zebranie, wydaje się być usuwaniem nas z miejsca Bożego powołania. Nie poddaj się temu. Służ Panu w miejscu pracy, do którego cię obdarował i powołał.

Niemal popełniłem ten sam błąd, gdy Bóg mnie pociągnął do siebie, gdy miałem 28 lat. Doszedłem do wniosku, że moim powołaniem musi być pastorstwo. Podjąłem kroki, aby tego dopełnić zostawiając swoją pracę i podejmując się nauki w szkole biblijnej. Po skończeniu zacząłem pracę jako asystent pastora, lecz Boże miłosierdzie pozwoliło mi na odejście z tego miejsca, co zajęło mi tylko trzy miesiące. Zostałem „zmuszony do powrotu” do biznesu, gdzie Bóg chciał mnie widzieć przede wszystkim. To była wielka lekcja. Nigdy nie byłem przycięty na pastora w kościele, lecz na „pasterza” w miejscu pracy.

продвижение сайтов с оплатой за результат

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.