TGIF_19.09.07 Źródło problemu

Today God Is First

Logo_TGIF2

Odtąd Bóg był znowu łaskawy dla ziemi.
2 Sam 21:14

Za panowania Dawida nastał raz głód, który trwał trzy lata z rzędu; Dawid więc szukał wyroczni Pańskiej, a Pan rzekł: Na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewu krwi, dlatego że wytracił Gibeonitów

Wiele lat wcześniej Jozue zawarł traktat pokojowy z Gibeonitami, który równocześnie też był aktem nieposłuszeństwa. Gdy Bóg wezwał Izraelitów, aby weszli do Ziemi Obiecanej, mieli zniszczyć wszystkich przeciwników Boga. Jozue nie rozpoznał oszustwa, gdy Gibeonici przedstawili siebie jako podróżników, podpisał z nimi pokój tylko po to, aby odkryć, kim oni byli naprawdę i teraz już musieli honorować traktat. Niemniej, prowadziło to do mieszanych małżeństw i wielu przykrości dla Izraela, więc, wiele lat później Saul zdecydował się zabić Gibeonitów.

Za ten grzech cały naród ponosił karę w postaci głodu. Dawid wiedział o tym, że głód ma za sobą duchowe źródło, pytał więc Boga i Pan dał odpowiedź. Okazało się, że było nim wymordowanie przez Saula Gibeonitów. Gdy już Dawid wiedział co jest źródłem problemu, podjął działanie. Pokutował na rzecz kraju i podjął wyzwanie, po czym głód ustąpił.

Czy masz problem, który wydaje się być stale nierozwiązaną sprawą? Czy prosiłeś Boga, aby ci powiedział, jaka jest przyczyna? Może jest to jakiś duchowy korzeń, który ciągle nie jest przed Bogiem rozwiązany. Być może Bóg pozwala na ten ucisk po to, aby zwrócić twoją uwagę na sprawę, o którą chce, żebyś się zatroszczył. Poproś Pana jeszcze dziś, aby dał ci objawienie tego problemu. Jako twój miłujący Ojciec, On pragnie, abyś wiedział o wszystkim, co stoi na drodze między tobą a Nim. Niemniej Jego sprawiedliwość zawsze musi być utrzymana.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.