Uzdrowienie w swietle Zakonu i Sądu

Durai Joe

Naszym celem sa uzdrowienia objawione w zyciu i sluzbie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tajemnica Boza dokona sie dopiero po tym, gdy zatrabi siódmy aniol (Obj. 10:7.) Zyjemy w okresie laski, choc mamy juz poczatki sadu czasu ostatecznego.

W tej sekcji zawężymy nasze obserwacje z następujących powodów:

Zakon i Sąd są same w sobie olbrzymim studium.

Niektóre tajemnice należą do Boga, lecz te objawione są nasze i naszych dzieci (Deut29:29, 1 Kor 13:12)

Naszym celem są uzdrowienia objawione w życiu i służbie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tajemnica Boża dokona się dopiero po tym, gdy zatrąbi siódmy anioł (Obj. 10:7.) Żyjemy w okresie łaski, choć mamy już początki sądu czasu ostatecznego.

Możemy mieć nadzieję i radość z tego, że miłosierdzie góruje nad sądem. (Jak. 2:13)

Gdy zbadamy fragmenty, które łączą Boga ze zniszczeniem, jest taka tendencja do przerwania zajmowania się uzdrowieniem. Nie możemy tracić serca, jeśli nasze serce jest w porządku wobec Boga, ponieważ najwyższym i niezmiennym objawieniem Boga jest BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. (Patrz również Trudne wersy Starego Testamentu). Bóg Stworzyciel jest Święty; On jest również Najwyższym Sędzią Wszechświata. Wieczny Sąd jest podstawową doktryną chrześcijaństwa (Hebr 6,1). Bóg dał przykazanie nie będziesz zabijał (EX 20,13), choć bardziej właściwe byłoby 'nie będziesz mordował, a bez większego wysiłku wyobraźni, nawet poganie nazywają Boga Zabójcą i Mordercą. Ten, który stworzył prawo jest również odpowiedzialny za Sprawiedliwość. Sceptyczni i nonszalanccy czytelnicy Pisma, nie będą generalnie odczuwać serca Bożego, ani umysłu Chrystusa. Lecz uważny czytelnik rozpozna to, że Bóg jako

dawca prawa ostrzega nad przed konsekwencjami łamania Jego przykazań i sprzeciwianiu się Jego Słowu. Pamiętaj, że gdy człowiek zbuntuje się i wystąpi przeciwko woli Bożej jest pierwszą zdobyczą diabła, naszego przeciwnika, który chodzi wokół jak lew ryczący, patrząc kogo by pochłonąć. Pamiętaj również słowa Jezusa, który powiedział, że przyszedł dać obfite życie, a nie aby zniszczyć życie.

Gdy na drodze zdarzy się wypadek, nie możemy o to oskarżać naczelnika Policji. Wypadki zdarzają się zawsze, gdy ludzie łamią ustanowione prawa.

Bóg, prawodawca jest również odpowiedzialny za wykonanie sprawiedliwości. Wielu może się z tego naśmiewać, lecz pamiętaj, że Bóg jest miłosierny, a Jego sądy są nierychliwe, lecz pewne. Gdzie jest prawo, tam musi być osąd za złamanie go, sędzia wydaje wyrok i środek wykonania kary jakiego wymaga. Również musimy pamiętać o tym, że Bóg jest Święty, i że Biblia mówi o Jego gniewie bardzo często. Bóg jest Bogiem, a człowiek tylko człowiekiem uczynionym z prochu ziemi. W Biblii często widzimy Boga w dziele zniszczenia, czy to w obronie Swych ludzi, czy jako bezstronnego wykonawcę sprawiedliwość.

W Starym Testamencie widzimy choroby i śmierć jako bezpośrednią konsekwencję nieposłuszeństwa. Deut. 28,15 i następne opisują przekleństwa, czy inaczej konsekwencje złamania Bożych praw. W Jer 29,32 czytamy o tym, o Bożym sądzie dla pouczenia o buncie przeciw Panu. dlatego tak mówi Pan: Oto Ja ukarzę Semajasza z Nechlamu i jego potomstwo; nie będzie miał potomka, który by osiadł wpośród tego ludu i mógł patrzeć na szczęście, które zgotuję mojemu ludowi – mówi Pan – gdyż głosił odstępstwo od Pana.

Biblia ostrzega, że Bóg osądzi upadłych aniołów, narody, wierzących, a nawet Izraela za stulecia buntu. Bóg w swym Słowie często ostrzegał w różnych czasach, o swych licznych sądach. Mat 12,31 czytamy o straszliwym sądzie na tych, którzy bluźnią Duchowi Świętemu. Nie ma przebaczenia! Zaprawdę powiadam wam. Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.

W Dziejach Ap 5, czytamy o straszliwym sądzie na Ananiaszem i Safirą za oszukiwanie Ducha Bożego w czasach, gdy fundamenty kościoła były kładzione z tak wielką mocą i Bożym strachem. W Dz. 13,8-12 czytamy o Bożym sądzie za sprzeciwianie się dziełu Bożemu. Jest to prototyp nadchodzących apokaliptycznych sądów. Oto teraz ręka Pańska na tobie, i będziesz ślepy, i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokoło, szukał, kto by go prowadził za rękę. Nawet we współczesnych nam czasach, wielu sług będzie mogło zdać relacje z Bożych sądów, które widzieli w swym życiu. Gdy dni łaski skończone, wtedy ponownie zaczną się sądy Boże jak to widzieliśmy w Księdze Objawienia.

Jeśli zaś chodzi o twoje uzdrowienie, jeśli sprzeciwiasz się dziełu Bożemu lub jesteś częściowo zbuntowany przeciwko przykazaniom Bożym, wyznaj grzech, pozostaw go i oczekuj miłosierdzia Bożego.

topod

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.