Używaj Mojego Słowa

 Pastor Joh.W.Matutis

Gdy modliłem się dzisiaj Pan dał mi impuls, aby powiedzieć wam tak: 

Używajcie Jego słowa. Jego objawione słowa są waszą najmocniejszą bronią. Nie wstydźcie się, używajcie go.
Posłuchaj – Bóg ma w swym słowie zawsze pozytywną odpowiedź dla ciebie.

Mów tylko to, co Bóg mówi. Powtarzaj Boże słowo. Jego słowa są z innego świata, z wieczności, z nieba, z Jego tronu, z chwały. One
są pełne życia i mocy. Są nadnaturalne i wywołują nadnaturalne skutki.


Jeśli będziesz powtarzał Jego słowa:

  • sprowadzisz niebo na ziemię.

  • sprowadzisz zwycięstwo do twoich porażek.

  • sprowadzisz uzdrowienie do twoich chorób.

  • sprowadzisz wiarę do twoich powątpiewań

  • sprowadzisz pokój do twojego strachu.

  • sprowadzisz światło do twoich ciemności.

  • sprowadzisz powodzenie do twoich porażek

Bóg przez Swoje słowo będzie aktywnie działał dla twojego dobra. Słowo Boże jest prawdą, Bóg zapewnia ci to. O czymkolwiek On zapewnia, tak również czyni. Trwaj na Jego słowie. Stanie ci się dokładnie to, co on ci obiecał.
Cokolwiek Bóg mówi, jest to dla ciebie Słowo-Rhema. Jego słowo, jest na tą chwilę, na teraz.

Ty mówisz: To jest niemożliwe.
Bóg mówi:
Wszystko jest możliwe (Łk. 18:27)


Ty mówisz: Jestem zbyt zmęczony.

Bóg mówi:
Ja dam ci odpocznienie (Mat. 11:28-30)


Ty mówisz: Nikt mnie na prawdę nie kocha

Bóg mówi:
Ja cie kocham (Jn 3:16 & Jn 3:34)


Ty mówisz: Nie mogę już dalej

Bóg mówi:
Starczy ci łaski mojej (2 Kor. 12:9 & Psalm 91:15)

Ty mówisz: Nie potrafię sobie tego wyobrazić.

Bóg mówi: Ja poprowadzę twoje kroki (Przyp. 3:5- 6)

Ty mówisz: Nie mogę tego zrobić.
Bóg mówi: Wszystko możesz zrobić (Flp. 4:13)

Ty mówisz: Nie mogę…
Bóg mówi: Ja mogę (2 Kor. 9:8 BT)


Ty mówisz: To nie jest warte tego

Bóg mówi: To będzie warte tego (Rzm. 8:28)


Ty mówisz: Nie mogę przebaczyć sobie

Bóg mówi:
Ja przebaczam tobie (I Jn 1:9 & Rzm. 8:1)


Ty mówisz: Nie umiem zarządzać

Bóg mówi: Ja zaopatrzę twoje potrzeby (Flp. 4:19)

Ty mówisz: Boję się.
Bóg mówi: Nie dałem ci ducha bojaźni(2 Tym 1:7)

Ty mówisz: Zawsze się martwię i jestem sfrustrowany.
Bóg mówi: Zrzuć swoje troski na MNIE (1Ptr 5:7)

Ty mówisz: Nie jestem na tyle mądry
Bóg mówi: Ja dam ci mądrość (1Kor. 1:30)


Ty mówisz: Czuję się samotny.

Bóg mówi:Nigdy cie nie porzucę, ani nie opuszczę (Hebr. 13:5)


Musze powiedzieć wam od Pana:

Dałem ci moje słowo. Aby zwyciężać musisz go używać.
Ja stoję za tobą i jestem twoją ochroną.
Twoja pomoc pochodzi wyłącznie od Mnie.
Nie spodziewaj się pomocy od ludzi.
Tak, ludzie pomogą ci, lecz to Ja powiem im, aby ci pomogli.
Ja wyznaczę ich, aby ci towarzyszyli.
Nawet jeśli nie chcą tego czy też nie są jeszcze na to gotowi.
Nawet twoi najwięksi wrogowie będą cię chwytać w swoje ramiona,
ponieważ to Ja polecę im, aby ci pomogli.

Nie tylko poruszę ludzi, aby ci pomogli, uruchomię również aniołów, aby interweniowali w twojej walce i jeśli będzie taka potrzeba, Ja sam zstąpięna plan, mówi Pan. Twoja walka, twoje zasoby i twoje wsparcie pochodzą wyłącznie ode mnie.

Czeka na ciebie nadnaturalna pomoc, nadnaturalne życie.
Nadnaturalne zaopatrzenie.
Jeśli nakarmiłem 5 bochenkami, tak też nadnaturalnie zaopatrzę ciebie.
To samo robiłem z Izraelem na pustyni przez 40 lat.
Nadal mogę to robić, mówi Pan.
Moja moc i moje zdrowie nie umniejszyły się, ciągle jestem ten sam.

Stanę się dla ciebie wszelkim dobrem.
Jetem teraz dla ciebie kluczem do wszystkiego, czego potrzebujesz.
Twoje problemy znikną od ciebie, jak cień w południe.
Pozwól być mi Panem twojego życia. Słuchaj Mnie.


Słuchaj Mnie
– Ja mówię do ciebie przez wewnętrzny głos.


Ufaj mi.


PRZEKAŻ TO PRZESŁAINE DALEJ, NIGDY NIE WIESZ KTO MOŻE BYĆ W POTRZEBIE.

Bóg pokazał mi, w jaki sposób możesz być obficie błogosławiony

Oto jak:

Jeśli inni zostaną pobłogosławieni przez to przesłanie – to błogosławieństwospadnie na ciebie.
Jeśli przekażesz to słowo tylko jednej osobie dalej – wrócido ciebie raz.
Jeśli przekażesz je dziesięciu osobom – to błogosławieństwo wrócido ciebie dziesięciokrotnie.
Jeśli poślesz ten mail do 100 osób, otrzymasz stukrotne błogosławieństwo.
Jeśli poślesz je do 1000 – to błogosławieństwo Pana spadnie na ciebietysiąckrotnie.

Itd.

Moje słowo, mówi Pan, nie wraca próżne do mnie i do ciebie również nie.
Cokolwiek życzysz innym, chwała Boża życzy również tobie.
Cokolwiek będziesz dawał innym, Bóg wróci tobie z powrotem.

Jeśli służysz innym, Pan służy tobie.
Jeśli zachęcasz innych, sam będziesz zachęcony przez Niego.
Jeśli inni będą błogosławieni przez ciebie, ty będziesz najbardziej błogosławiony.
Rób to teraz, a wyniki zostaw Bogu.

Bóg objawił mi dziś tą tajemnicę. Jeśli Pan może zachęcić innych przez
ciebie, to spowoduje poruszenie w niebie.
Aniołowie Boży będą usłużni dla ciebie. Dziękują ci i dopłacą ci za to.

Pan pokazał mi, że 2007 rok jest rokiem, w którym Bóg zrobi
wiele bardzo dobrego dla swoich dzieci.
Potrzebujecie Jego dobroci. Jego potężna dobroć przepełni cię.
Nie zapomniał o tobie. On widział wszystkie twoje zmagania i cierpienie.
Pan odpłaci tobie.
Już dość długo byłeś na pustyni. Dość znaczy dość.

Niech was Bóg błogosławi.

Pastor Joh.W.Matutis
www.nnk-berlin.de
ww.matutis.net


Adres kościoła:
Gemeinde-Zentrum am Leopoldplatz
Nazarethkirchstr. 51, D-13347 Berlin (Germany)

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *